Södra sparar viss data för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen godkänner du detta.
Läs mer om cookies

menu Meny

Hållbarhet är en del av Södras strategi

Skogen har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart, biobaserat samhälle. Södras hela verksamhet utgår från den förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara skogsråvan som kan ersätta fossila material i många sammanhang. Södras strategiska inriktningar för hållbarhet rymmer bolagets uppdrag, erbjudande, verksamhet samt interna och externa relationer. För varje strategisk inriktning finns mål och nyckeltal.

Av våra totalt 15 hållbarhetsmål är tre prioriterade och likställda med koncernens finansiella mål. 
− Södras produktion är fossilfri år 2020 och Södras transporter är fossilfria år 2030.
− Den årliga skogstillväxten på Södras medlemsfastigheter är år 2050 20 procent höre än år 2015.
− Södra har en nollvision för arbetsskador och LTAR (lost-time-accident rate) minskar med 15 procent per år till 2020.

Relaterat innehåll

Uppdrag, mål och strategi

Sida 2016-02-09

Visionen "Södra visar vägen" handlar om att tillsammans med medlemmarna lyfta fram vad det innebär att vara nästa generations skogsföretag.

Organisation och styrning

Sida 2016-02-09

Södra ägs av cirka 50 000 skogsägare i södra Sverige. Södras medlemmar är organiserade i 36 skogsbruksområden och möjligheten att direkt påverka individuellt är störst i skogsbruksområdet. I andra sammanhang förs talan via valda representanter.

Våra policyer

Sida 2016-02-09

Södra har interna regelverk som tillsammans med externa regler sätter ramarna för vår verksamhet. Här har vi samlat ett antal av våra policyer.

Kontakta oss

Roine Morin

Roine Morin

Hållbarhetschef
Södra Ek för Konc.staber - KST Hållbarhet

Telefon: 047089166