Vi-skogen 

Fotograf: Amunga Eschuchi.
Person på bilden: Benta Muga..

Vi-skogen planterar träd som hjälper människor i östra Afrika att ta sig ur fattigdom. Genom att odla träd tillsammans med grödor i jordbruket kan familjer tjäna pengar nog att investera för framtiden. Träden har också en viktig roll för klimatet.

Vi-skogen

Framtidens Biodrivmedel

Södra vill vara med och driva förändringen mot ett fossilfritt samhälle. En viktig del i det är att minska användandet av fossila bränslen. Vi satsar därför på att tillsammans med samarbetspartners utveckla nya biodrivmedel baserade på skogsråvara.

Läs mer här

Emåns Ekomuseum

På Emåns Ekomuseum står vattnet i centrum. Emån i sin helhet är det genomgående temat för museet.

Södra samarbetar med Emåns Ekomuseum för att sprida kunskap om vattnet och dess värden. Vi vill också visa hur skogsägarna och Södra arbetar aktivt med natur-hänsyn vid vatten. Tillsammans
med Skogsstyrelsen och Emåns Ekomuseum har Södra anlagt en särskild skog och vattenslinga utmed ån. Här berättar vi om skogsbruket och vattenhänsyn och ger exempel på åtgärder för att skydda vattnet.

Ekomuseet har också en naturslinga på fyra kilometer. Här finns informationstavlor som beskriver såväl växt- som fågelliv från de 12 genuina naturtyperna som slingan sträcker sig igenom. Museet har en särskilt viktig uppgift när det gäller att förmedla kunskap till barn, ungdomar och andra besökande från skolans värld. Emåns Ekomuseum är en ideell förening som bildades i början av 1990-talet och finns i Bodafors, Nässjö kommun.

Emåns Ekomuseum

Astrid Lindgrens Näs

Astrid Lindgrens Näs

Astrid Lindgren föddes i ett rött hus på gården Näs i Vimmerby i Småland. Huset finns fortfarande kvar och är en del av besöksmålet Astrid Lindgrens Näs. Intill huset ligger en modern paviljong där den stora utställningen om Astrid Lindgrens liv och gärning visas. Vi är stolta över att ha varit med och stöttat arbetet med att bygga om entrédelen i paviljongen med våra produkter.

Astrid Lindgren Näs 

Glasrikets skatter

Bacchuståget designad av Simon Gate 1925.

I spåren efter finanskrisen 2007-2008 planerade Orrefors Kosta Bodas ägare att sälja ut de historiska konstsamlingarna på den privata auktionsmarknaden. För att förhindra detta bildades 2009 Glasrikets skatter – en ekonomisk förening med entusiaster som vill säkra bevarandet och sammanhållningen av de konstglassamlingar, skisser och arkivmaterial som utgör Orrefors konstindustriella historia. Flera företag, institutioner och privatpersoner är delägare och de största intressenterna i föreningen är Nybro kommun och Södra.

Så länge Södra har funnits har företaget engagerat sig i det småländska kulturarvet, speciellt med fokus på bildkonst och glas. På Södras huvudkontor i Växjö finns sedan länge en fin glassamling och ett av bidragen i Glasrikets skatter är att alla skisser numera finns skyddade och arkiverade på Kulturarvscentrum Småland i Växjö.

Läs mer här

Friends och Suicide Zero

Vi stödjer Friends och Suicide Zero.

Läs mer här