Sponsring 2019

Under 2019 har vi tagit emot många sponsringsansökningar. Vi har därför inte möjlighet att ta emot fler i nuläget men håll gärna utkik på sidan för uppdatering om när vi öppnar ansökningarna igen.

 

Finns det en tydlig samhällsnytta och ett socialt ansvarstagande med ditt projekt? Tydliggör och beskriv gärna på vilket sätt vi tillsammans kan bidra till att agera som en ansvarstagande samhällsaktör.

Når ditt projekt ut till många människor? Tydliggör vilka målgrupper ditt projekt vänder sig till och gör en uppskattning av hur brett vi når ut i det lokala samhället.

Finns det en möjlighet att aktivera sponsringssamarbetet genom exempelvis events, träffar, möten eller liknande?

Faller ditt projekt inom ramen för de områden som vi på Södra prioriterar: socialt ansvarstagande, breda samhällsaktiviteter för barn, ungdom och mångfald eller har det beröring med det småländska kulturarvet och / eller kan knytas ihop med Södras verksamheter?

Våra sponsringssamarbeten sker främst på lokal och regional nivå med lokal anknytning i anslutning till någon av Södras verksamheter. Vi har även centrala engagemang som är rikstäckande och kan även vara internationella.

Beslut om sponsring

Beslut om lokal sponsring (regionala och lokala projekt)  tas av respektive lokala verksamhet, nationella och rikstäckande projekt tas beslut om centralt.

Lokal förfrågan - Hitta närmaste verksamhet