I skogen växer framtiden

Nya material, spännande användningsområden och högteknologiska lösningar. Kanske inte det första man tänker på när man ser en svensk skog framför sig. Men de stabila trädstammarna är faktiskt långt mer flexibla än vad man någonsin skulle kunna tänka sig. 

Det är inget nytt att skogen är framtiden. Å ena sidan monumental och stabil, å den andra flexibel och mångsidig har den i alla tider försett oss med allt från skydd och bränsle till mat och kläder. Skogen har helt enkelt troget stått vid vår sida i vått och torrt, i nöd och lust. Idag kan vi göra fler och mer avancerade saker än någonsin av träd. Begränsningarna är få och möjligheterna många när man jobbar med en välskött skog.

Vår verksamhet sträcker sig från traditionella produkter som pappersmassa och trävaror, till nya spännande områden som till exempel förnybar energi, lättare konstruktionsmaterial och textilmassa som används till kläder vilket minskar beroendet av bomull och olja. Och det är nu som vi nästan måste nypa oss i armen. För med allt detta sagt är skogen också en av världens mest förnybara och hållbara råvaror. De 70 år som det tar i våra vanligast förekommande skogar att gå från planta till avverkningsbart träd ger oss nämligen gott om tid att planera för dess användning – och återplantering.

Möjligheternas material

Det är lätt hänt att bli teknisk när man pratar om spännande saker som kompositmaterial. Det beror på stolthet för den avancerade process som det rör sig om. Men också på möjligheterna med ett material som är lika beständigt som det är förnybart. Inom skogsindustrin är vi uppfinningsrika människor. Det är det bra att vara om man hela tiden vill göra mer av det fantastiska råmaterial som skogen ger oss.

Vi på Södra nöjer oss inte med att förfina de produkter som våra kunder sedan länge förlitar sig på och använder i sina egna processer – vi letar också ständigt efter nya användningsområden för världens bästa råvara. Ett sådant område är kompositmaterial, där cellulosafiber blandas med andra ämnen för att skapa nya material som kan komma att användas i många olika sammanhang. 

Energi så det räcker och blir över

Skogen har alltid varit en av våra viktigaste energikällor. Och när vi idag får råvara över när vi producerar massa och trävaror förvandlar vi dessa biprodukter till efterlängtade bioprodukter. Idag pågår en omställning i samhället, där vi håller på att skaka av oss beroendet av fossila bränslen. För oss sitter mycket av detta i detaljerna. Som till exempel att utbilda våra chaufförer i Eco Driving och att inte använda däck med högaromatiska oljor i slitbanan. Våra egna lastbilar kör på förnybar diesel och använder biologiskt nedbrytbar hydraulolja. Och så vidare. 

Men för att det ska bli någon verklig förändring krävs det också att saker sker i det stora. Vi på Södra har sedan många år gjort stora investeringar för att göra våra massabruk självförsörjande på energi. Som ett resultat av detta genererar vi idag ett överskott vilket gör att vi kan erbjuda  marknaden grön el från skogen. Vi levererar dessutom fjärrvärme till närliggande orter från våra massabruk och två av våra sågverk. Vi säljer också biobränslen, främst till stora företagskunder men även till den privata marknaden i form av pellets. Detta har vi gjort i över 30 år, men det finns stora möjligheter att växa på området. Allt som vi inte kan använda till pappersmassa eller trävaror (främst bark, spån och flis) kan vi eller någon annan istället göra grön energi av. Och om någon behöver ytterligare en energikick nu, så skapar produktionen av biobränsle också fler jobb i Sverige!

En värdig ersättare

Skog är en av de mest mångsidiga och förnybara råvarorna på jorden. Trä kan ersätta miljömässigt sämre alternativ på samma gång som det går att kontrollera på sätt som är omöjligt med andra förnybara resurser som till exempel sol, vind och vatten. 

Vi på Södra brukar prata om skogens så kallade trippelnytta. Den bygger på att träden begränsar mängden koldioxid i atmosfären på tre sätt. Det första är att träd lagrar kol när de växer. Ju fler växande träd som finns, desto större upptag. Därför är det bra med välskött skog som avverkas och återplanteras. När vi sedan gör olika produkter av träden som till exempel hus så ”binder” vi koldioxiden istället för att släppa ut den i luften. Den tredje fördelen (och den i våra ögon kanske allra bästa) är att vi bidrar till att ersätta användningen av fossila bränslen så att de får stanna kvar där de hör hemma: nere i jorden.

Idag kan skogsprodukter ersätta massor av fossila produkter som till exempel trä istället för betong, papper istället för plast eller cellulosa istället för konstfiber i textilier. Men för att skapa denna trippelnytta måste skogen skötas på ett långsiktigt hållbart sätt. Ekosystem ska fungera, mångfald bevaras och produktionsförmåga upprätthållas. Detta jobbar vi dagligen med på våra 52 000 medlemmars marker, där vi tillsammans tar hand om drygt två miljoner hektar skog.

En kombination som ger mer

Precis som vår massa och våra träprodukter ger oss kraften att utforska möjligheterna med skogsråvaran, så ger oss våra kombinationer av massabruk och sågverk trygghet att veta att vi alltid kan tillgodose våra kunders behov och effektivt använda våra resurser. För att en fabrik av något slag ska vara bra idag, måste den klara mycket mer än att bara generera ett jämt flöde av kvalitetsprodukter. Den ska också vara en bra arbetsplats, skonsam mot miljön och flexibel nog att kunna hantera alla möjliga framtida krav. 

När vi på Södra pratar om framtidens skogsbruk ligger därför mycket av fokuset på våra massabruk och sågverk. Vi ställer oss ständigt frågor om hur vi kan utveckla dessa så att de motsvarar kommande krav på säkerhet, hållbarhet och kapacitet. Resultatet blir att vi idag gör stora investeringar i våra anläggningar för  att se till att de håller vad vi lovar: mer av allt och bättre kvalitet, på ett sätt som är hållbart för både människor och miljö. Därför driver vi idag våra anläggningar i Mönsterås och Värö som kombinat, vilket innebär att både massabruk och sågverk finns på samma plats. Då ger massabruket energi till sågverket som återgäldar tjänsten i form av bark och cellulosaflis. Kombinatets kretslopp medför bland annat högre energieffektivitet och minskade transporter. Och det kallar i alla fall vi för det bästa av två världar.  

Massor av möjligheter

Det krävs mycket kunskap och erfarenhet för att kunna göra så mycket som möjligt av träden som växer i skogen. Det ska huggas, forslas, barkas, sågas, kokas, blekas, utvinnas energi, skeppas, forskas, utvecklas och mycket annat. Idag är vi redan 3 100 arbetskamrater som bara väntar på nya bekanta. Inom Södra ser vi våra anställda som vårt vassaste konkurrensmedel.

Engagerade medarbetare kommer alltid att vara det som driver oss framåt. Därför vill vi ge alla utrymme att utvecklas, och detta inom långt fler områden än vad man kanske skulle tro. Självklart finns det jobb som handlar om att ta hand om själva råvaran – skogsinspektor, robotoperatör och timmerbilschaufför är bara några. Men sen har vi förstås också alla ingenjörer, tekniker, ekonomer, marknadsförare, jurister och energisamordnare (för att nämna några) som också är med och gör Södra till en modern arbetsplats med stora karriärmöjligheter.

Juvelen i kronan

Idag rör sig världen framåt i en rasande takt. Men det tar fortfarande 70 år för ett träd att växa till sig innan det är dags för skörd. Skogen är en symbol för det beständiga, men även det förnybara. Mångsidighet såväl som stabilitet. Och vi älskar varje gren av det. Mycket av Södra handlar om kontraster. Det stora och det lilla. Det snabba och det långsiktiga. Den enskilde skogsägaren och den internationella industrikoncernen. Personlig omsorg och globalt tänkande. Storskalig verksamhet och småskaligt hållbarhetstänk. Mitt i detta står det tryggaste av trygga – skogen. Ägd och omhändertagen av våra 52 000 medlemmar i södra Sverige.

Det råder ingen tvekan om att vi hyser starka känslor för skogen som symboliserar så många saker – en stabil bas för Sverige, möjligheter för oss alla till en mer hållbar framtid. För utvecklingen har gått snabbt framåt de senaste åren. Skogsindustrin har tagit ett jättekliv från att ha varit en ganska okänd basnäring, till ett hett område som allt fler talar om. Produkterna som vi idag gör av den råvara vi hämtar ut från skogen i vått och torrt, varmt och kallt, är mer avancerade och har fler användningsområden än någonsin tidigare. Därför är det inte konstigt att allt fler vänder blickarna mot den mångsidiga skogen och förstår att det här är juvelen i kronan av förnybara tillgångar. 

52 000 nära vänner

Södra är en demokratisk förening med 52 000 medlemmar. Tillsammans har vi gjort vårt företag till en framgångsrik och växande industrikoncern, väl rustad inför de utmaningar och möjligheter som vi står inför.  Som medlem i Södra har man många roller att spela. Den demokratiska ägarmodellen innebär att man som skogsägare är både ägare och leverantör, långivare och kund. På detta finns det mycket att vinna. Först och främst får medlemmarna avsättning för sina skogsprodukter, det vill säga själva träden. Då får man personlig och professionell hjälp att sköta och utveckla sitt skogsbruk på bästa sätt. Sedan förädlar vi, marknadsför och säljer produkter över hela världen. Det här fungerar bra, och förutom betalning för virket så delar alla medlemmarna på vinsterna från denna försäljning.  

Sist men inte minst arbetar vi med näringspolitiska frågor. Det kan vara många olika saker, men framför allt handlar det om att våra medlemmars skogsbruk ska få så bra villkor som möjligt. Ibland innebär det att vi pratar om stora saker som hur viktigt skogsbruket är för Sverige och miljön, men det kan också handla om mer praktiska saker som insektsangrepp, viltbetesskador och hänsyn i skogsbruket. Men vad det än är som står på agendan för dagen så har vi alltid medlemmarnas bästa för ögonen. 

Koncernbroschyr