Inlåningsränta Räntesatser
Innestående likvider för leveransvirke, p g a spärrat leverantörskonto 1,00%
Innestående netto för avverkningsuppdrag 1,00%
Innestående netto på betalningsplan 1,00%
Innestående likvider på medlemskonto, löpande 0,80%
Innestående likvider på medlemskonto, fast 1 år 1,00%
Innestående likvider på medlemskonto, fast 3 år 1,25%
Innestående likvider på medlemskonto, fast 5 år 1,65%
Innestående likvider på skogslån 1,00%
Leveransvirke, sen intransport 2,00%
 
Utlåningsränta Räntesatser
Förskott leveransvirke 2,00%
Dellikvider avverkningsuppdrag före ränteberäkningsdatum i kontrakt 2,00%
 
Bundet till referensräntan - för närvarande -0,5%  
Dröjsmålsränta (referensränta 8%) 7,50%