Antal anställda

414

Årlig produktionskapacitet

750 000 ton pappersmassa

Platschef

Carsten Wieger

Södra Cell Mönsterås producerar ca: 750 000 ton massa per år. Råvaran består av drygt två tredjedelar barrved och cirka en tredjedel lövved. Ungefär hälften av veden blir pappersmassa och den andra hälften energi.

Massabalarna, som vardera väger 250 kg, levereras med båt, bil och tåg till kunder utanför Sverige och med lastbil och tåg till kunder inom landet.  Södra Cell Mönsterås har egen hamn vid bruket. Den är Sveriges mest använda räknat per kajmeter med en kapacitet på över 600 fartygsanlöp per år.

Södra Cell Mönsterås är en högteknologisk processindustri med produktion året runt. Vartannat år stoppas produktionen under ett par veckor för underhållsåtgärder. Fabriken är välinvesterad med miljö- och energifrågor ständigt i fokus. Med vedråvaran som bas producerar vi pappersmassa, grön elenergi, fjärrvärme och tallolja som blir till biodiesel.

Leveransadress: Södra Cell Mönsterås Box 501 383 25  MÖNSTERÅS

Besöksbroschyr Södra Cell Mönsterås

Visa allt innehåll för ämne:

Södra Cell Mönsterås

Kontakta oss

Växel

Växel

Telefon: 0470-890 00