Södra är på många sätt ett framtidsföretag med banbrytande digitala lösningar. Digitaliseringen bidrar till att Södra kan omsätta större volymer och leverera direkt kundnytta med digitala lösningar. Södras nästintill helautomatiserad industri utvecklas ständigt.

Från kontrollrummen vid samtliga tre bruk styrs och övervakas samtliga processer via bildskärmar som visualiserar händelser i realtid. Störningar och avvikelser kan på detta sätt effektivt avhjälpas och säkerställa en säker och effektiv produktionsprocess.

Tack vare utvecklingen av digital teknik kan vi nu med hjälp av en app styra och bevaka processen via mobila plattformar som smartphones eller Ipads. Detta underlättar felsökning i fabriken, och medför att personalen har möjlighet att röra sig ute i fabriken och samtidigt ha koll på system och maskiner.

Närheten till Södras kunder

Södra levererar inte bara pappers- och dissolvingmassa av högsta kvalitet. Vi hjälper också våra kunder att utveckla deras produkter, minska deras kostnader och effektivisera sin process.

Våra kunders ambition är vår ambition. Därför erbjuder vi anpassade lösningar utformade efter kundens krav. Vi kallar detta arbetssätt för Pulp+, för vi adderar värde till kundens verksamhet.

Digitaliseringen möjliggör bland annat att kunden kan få sin kvalitetsdata på sin produkt för varje leverans eller prenumerera på Södras hållbarhet- och miljödata. Vi har också tagit fram en funktion som ger förhandsinformation om vilken massa som ska levereras genom att varje enhet scannas när den lastas. Södra Cell fortsätter att balansera ett innovativt tänkande tillsammans med effektiva digitala lösningar.