Vi utmanar oss och försöker ständigt ligga ett steg före. Genom vår långa branscherfarenhet har vi byggt upp en stor kunskapsbank och vi delar gärna med oss av vår kunskap. Våra anställda har många olika specialistkompetenser, allt från teknisk expertis till affärskonsulter. 

Södra Innovation och Nya Affärer är en stabsfunktion som stödjer alla Södras tre affärsområden, Södra Cell, Södra Wood och Södra Skog. Huvudsätet för Södra Innovation och Nya Affärer är på Södra i Värö utanför Varberg i Halland.

I den forskning och utveckling som genomförs jobbar vi nära våra kunder i både innovationsprojekt och utvecklingsprojekt. Vår kunniga personal genomför projekt för att förbättra vår massakvalité och process men även kundens kvalité eller process.

Södra erbjuder även våra kunder kundanpassade utbildningskoncept inom det vi kallar "Pulp Academy" eller Fiber education. Här ges våra kunder möjlighet till fördjupad kunskap om tillverkningsprocessen, fibern och dess egenskaper men också i skogsskötsel och naturvård.

Läs mer om södras innovationsarbete här