Miljö- och hållbarhetsfrågor
Kontaktperson E-post Telefon
Maria Baldin
Kommunikations- och hållbarhetsdirektör 

0470 - 89 050
Tomas Rahm
Skogliga hållbarhetsfrågor 

0470 - 89 333