Södras huvudkontor och växel
AdressTelefon
Södra, Skogsudden, 351 89 Växjö 0470 - 89 000
Kontaktuppgifter till service och kundtjänst
Service och kundtjänst
Medlemsservice
Kundservice för trävaror
Inspektorer
Kontaktuppgifter till våra anläggningar och kontor
Anläggningar och kontor
Massabruk
Hyvlerier och sågverk
Regionkontor
Verksamhetsområden
Plantskolor
Kontaktuppgifter för försäljning och marknad
Marknad och försäljning
Trävaror
Pappersmassa
Textilmassa
Energi och biobränsle
Kontaktuppgifter för övriga kontakter
Kontakter
Pressfrågor
Karriär och student
Förtroendevalda
Hållbarhet och miljö