Kontakter Skogsplantor 
KontakterTelefon
 Plantskolan i Flåboda 0477 - 45 130
 Plantskolan i Falkenberg 0346 - 71 4330
 Chef Södra Skogsplantor: Johan Jonsson 0470 - 89 334 
 Säljare: Rodney Alm  0346 - 71 4335
 Platschef Flåboda: Ida Karlsson 0477 - 45 160
 Platschef Falkenberg: Peter Säll 0346 - 29 605