Regionkontor Syd

Adress

Södra Skog Region Syd
Södra Cell Mörrum
375 86 Mörrum

Kontaktpersoner Regionkontor Syd
KontaktpersonTelefon
Medlemsservice 0470 - 89 100
Regionchef - Calle Nordqvist 0454 - 59 801
Produktionschef - Kim Gunnarsson 0454 - 59 887
Controller - Marcus Harrysson 0454 - 55 583
Verksamhetsutvecklare - Jonas Zetterberg 070 - 385 10 40
Tf Skötsel och miljöledare - Henrik Nordlund 010 - 471 60 60

Regionkontor Öst

Adress

Södra Skog Region Öst
Box 509
383 25 Mönsterås

Kontaktpersoner Regionkontor Öst
KontaktpersonTelefon
Medlemsservice 0470 - 89 100
Regionchef - Per-Gunnar Jonsson 0499 - 15 990
 Tf Skötsel- och miljöledare - Carl-Johan Olsson 0499 - 15 998
Produktionschef - Anders Johansson 0499 - 15 982
Controller - Ulf Rindstig 0499 - 15 985
Logistiker - Fredrik Jonsson 0499 - 15 973
Tf Transportledare - Sebastian Helgeé 0499 - 15 971
Administratör - Jeanette Hermansson 0499 - 15 984
Administratör - Göran Heurlin 0499 - 15 983
Skogsförvaltare - Erik Alne 010 - 471 63 03

Regionkontor Väst

Adress

Södra Skog Region Väst
Södra Cell Värö
432 86 Väröbacka

Kontaktpersoner Regionkontor Väst
KontaktpersonTelefon
Medlemsservice 0470 - 89 100
Regionchef - Lennart Strömberg 0340 - 633 780
Produktionschef - Magnus Alexandersson 0340 - 633 776
Verksamhetsutveckling IT och Apteringsfrågor - Per-Åke Sindell 0340 - 633 772
Controller - Mats Andersson 0340 - 628 118
Skötsel- och miljöledare - Andreas Alvehus 0340 - 633 777

Inspektorer och VO-kontor

Om du behöver rådgivning om ditt skogsbruk kontaktar du ditt verksamhetsområde. Du hittar din inspektor genom att gå in på ditt skogsbruksområde.

Kontaktuppgifter till inspektorer och VO-kontor