Regionkontor Syd

Adress

Södra Skog Region Syd
Södra Cell Mörrum
375 86 Mörrum

Kontaktpersoner Regionkontor Syd
Kontaktperson Telefon
Medlemsservice 0470 - 89 100
Regionchef - Håkan Benschjöld 0454 - 59 801
Produktionschef - Kim Gunnarsson 0454 - 59 887
Controller - Marcus Harrysson 0454 - 55 523
Verksamhetsutvecklare - Elsa Eneman 010 - 471 61 05
Skötsel och miljöledare - Henrik Holmberg 0470 - 89 000

Regionkontor Öst

Adress

Södra Skog Region Öst
Box 509
383 25 Mönsterås

Kontaktpersoner Regionkontor Öst
Kontaktperson Telefon
Medlemsservice 0470 - 89 100
Regionchef - Per-Gunnar Jonsson 0499 - 15 990
 Tf Skötsel- och miljöledare - Carl-Johan Olsson 0499 - 15 998
Produktionschef - Anders Johansson 0499 - 15 982
Controller - Ulf Rindstig 0499 - 15 985

Regionkontor Väst

Adress

Södra Skog Region Väst
Södra Cell Värö
432 86 Väröbacka

Kontaktpersoner Regionkontor Väst
Kontaktperson Telefon
Medlemsservice 0470 - 89 100
Regionchef - Lennart Strömberg 0340 - 633 780
Produktionschef - Magnus Alexandersson 0340 - 633 776
Controller - Maria Ivarsson 0340-628 118
Skötsel- och Miljöledare - Maria Lennartsson 0340-633 777

Inspektorer och VO-kontor

Om du behöver rådgivning om ditt skogsbruk kontaktar du ditt verksamhetsområde. Du hittar din inspektor genom att gå in på ditt skogsbruksområde.

Kontaktuppgifter till inspektorer och VO-kontor