Växjö är regnigt och snön är på väg att smälta bort denna gråa januaridag när vi tar oss ut i skogen. Mikael tar med oss till ett nyplanterat skogsområde för att förklara vad han gör på sitt arbete hela dagarna.

- Min uppgift som skogsvårdsledare är att planera för markberedningar, planteringar och röjningar. Jag är ansvarig för skogsvårdsentreprenörerna på verksamhetsområdet och koordinerar deras arbete. Jag är även drivande i skogsvårdsfrågorna på verksamhetsområdet. För den som inte är riktigt insatt i det skogliga arbetet kan det nog vara svårt att förstå vad det är jag gör. Men man kan enkelt säga att en av mina arbetsuppgifter är att se till att det planteras nya träd efter en avverkning och att dessa plantor växer upp och blir en ny produktionsskog.

Varför blev du skogsvårdsledare?

- Jag har jobbat på Södra i fem år och började som skogsinspektor, den person som i samråd med skogsägaren bestämmer hur mycket som ska avverkas och säljas. Jag ville ha en ny utmaning och gick då över och blev skogsvårdsledare. Nu är jag mer spindeln i nätet och gillar att vara ansvarig för skogsvårdsuppdragen på verksamhetsområdet.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

- Jag jobbar mest från kontoret där jag koordinerar plantering, markberedning och röjning och kvalitetssäkrar det arbete som görs av entreprenören. Jag är även ett stöd till skogsinspektorerna om de behöver rådgivning till exempel när ett planteringskontrakt ska skrivas med medlemmen. Efter att en avverkning har gjorts är det min uppgift att se till att det återplanteras efter medlemmens önskemål. Jag tar kontakt med entreprenör och bokar upp för plantering. Och jag ansvarar för att skogsvårdsuppdragen utförs enligt beställning men även gentemot mot Södras standard.

Varför jobbar du på Södra?

- Det är en stor koncern där det finns många möjligheter. Vi jobbar aktivt med hållbarhet och forskar kring nya produkter. Jag tycker att Södra är en skogskoncern som ligger i framkant och när jag jobbar här känner jag att jag tillför något bra. Södra har en stor palett av många möjligheter.

Se en filmad intervju med Mikael här.

Mikael Forsberg

Yrke: Skogsvårdsledare
Bostadsort: Skårtaryd
Familj: Fru och dotter Lovisa, 5 veckor ny
Fritidsintressen: Idrott och cykling
Motto: Var ödmjuk, det kommer du långt med
Vad ger dig energi: Att prestera och leverera
Utbildning: Skogsmästare