Små, små gröna plantor står i långa rader på plantskolan i Flåboda. Plantskolan är en av Södras anläggningar som driver upp tall- och granplantor för försäljning till markägare. På plantskolan finns tre stora växthus varav det nyaste värms upp med pellets för minskad förbrukning av fossila bränslen.

Robotoperatör Andreas Lundström arbetar tillsammans med 15 fast anställda och 10 säsongsanställda för att kunderna ska få så bra plantor som möjligt.

- Med hjälp av en maskin sorterar och paketerar jag plantor för utleverans. Vi kontrollerar också toppar och rötter på plantorna för att bara de plantor som håller bra kvalitet ska nå ut till kund. Det är ett ganska fritt arbete och det händer mycket. Jag får ofta skruva med maskinen och lösa problem på egen hand, berättar Andreas.

- Jag trivs här och det känns som att Södra är mån om oss anställda, det finns en struktur och planer för hur saker och ting ska skötas. Alla har sitt ansvarsområde. Till hösten kommer det dessutom att bli ännu bättre då det ska byggas en helt ny anläggning här med en ny maskin som ska behandla plantorna utan gift. Södra har utarbetat en helt egen produkt som ska ersätta det skydd mot snytbagge som finns för plantorna idag. Det är bra att Södra satsar på miljö och utveckling. Det märks också i vårt dagliga arbete med sopsortering och samordning av transporter bland annat.  

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Mitt jobb är intressant och utmanande. Det känns bra att veta att det vi gör idag kommer att påverka Södras medlemmars skog i framtiden och även ge jobb som gallring och avverkning.

Hur tror du att framtiden kommer att se ut för plantskolan?

- Jag tror främst att framtiden kommer att innebära ännu modernare teknik och fler anställda som får funktionsansvar för nya maskiner.

Se och lyssna på en filmad intervju med Andreas här.

Andreas Lundström

 Yrke: Robotoperatör, Flåboda Plantskola  
Bostadsort:
Värends Nöbbele  
Familj:
Fru och tre barn.  
Fritidsintressen:
Ishockey  
Motto:
”Allt löser sig”  
Vad ger dig energi:
Min familj

Visa allt innehåll för ämne:

HR