- Som logistiker är min uppgift att försörja industrin med virke till lägsta kostnad med hänsyn till påverkande faktorer, säger Thomas. Jag ansvarar för flödesanalyser, alla tågtransporter med virkesråvara in till våra massabruk och sågverk samt koordinering av importflöden. Det handlar väldigt mycket om planering och att följa flöden för att möjliggöra flödesstyrning på ett kostnadseffektivt sätt. Allt för att virkesförsörjningen till våra industrier ska fungera optimalt. Rätt råvara i rätt tid, helt enkelt.

Varför blev det jobb inom skogsbranschen?

Jag har varit intresserad av skog och natur så länge jag kan minnas, berättar Thomas. Min morfar drev en trävaruhandel och det var nog där någonstans intresset väcktes. Så även om jag inte visste exakt vad jag ville jobba med var det naturligt att det blev jägmästarutbildningen för min del. Det är en bred utbildning som ger en helhetsbild av skogens förutsättningar, vilket inkluderar såväl mark- som produktionslära.

- Min första tid på Södra var ett sommarvikariat som skogsinspektor. Då jobbade jag med allt från skoglig rådgivning till inköp av virke, vilket är en oerhört bra erfarenhet att ha med sig idag. Efter utbildningen jobbade jag som skogsinspektor i ytterligare ett år innan jag gick Södras traineeutbildning.

Vad innebar traineeutbildningen för dig?

- Traineeåret gick ut på att få en helhetsförståelse och ett koncernperspektiv. Jag fick bland annat träffa ledningen och praktisera på olika avdelningar för att lära känna alla affärsområden. Det var en tid som gav mig väldigt mycket, både erfarenheter och kontakter. Efter traineeperioden sökte jag tjänsten som logistiker och fick den.

Södra arbetar mycket med hållbarhet. Hur märks det i din roll som logistiker?

- Miljö och hållbarhet är en grundläggande faktor som finns med i beräkningen redan innan mitt jobb börjar. Ett exempel på hållbarhetsarbete inom mitt eget område är att Södra ingick ett avtal med en ny tågoperatör i slutet av 2013 som innebär att en större andel av vedråvaran transporteras med tåg, vilket är både effektivt och miljövänligt.

- Jag tycker det är viktigt att alla, företag och privatpersoner, gör vad man kan för miljön. Personligen väljer jag främst ekologisk mat och vi äter en stor andel viltkött i familjen. Då vet jag att djuren har haft det bra. Att Södra jobbar så genomgående med hållbarhet är en av anledningarna till att jag vill jobba här.

Se en filmad intervju med Thomas här.

Thomas Frick
Yrke: Logistiker  
Bostadsort:
Växjö  
Familj:
Sambo och en dotter  
Fritidsintressen:
Träning, jakt och fiske. Samtliga intressen får gärna ske i kombination med att umgås med vänner. Motto: ”Tänk inte för mycket”, detta gäller i livet rent generellt och inte på jobbet
Vad ger dig energi: Välmående och positiva vänner, släktingar och arbetskamrater