Katarina är utbildad hälsopedagog och vägen till arbetsledare på stuveriet i Mönsterås hamn kan tyckas lång, men hon förklarar:

- Som platsansvarig på min tidigare arbetsplats hade jag ett stort ekonomiskt ansvar, så när vi flyttade från Norrköping ner till släktgården i Kalmar sökte jag en tjänst som ekonomiassistent här i hamnen i Mönsterås. Efter något år fick jag möjlighet att utvecklas och jobba som fartygsmäklare, vilket innebar att jag hjälpte de inkommande fartygen och såg till deras behov. Sedan fyra år tillbaka arbetar jag som arbetsledare på stuveriet som inriktar sig på Södras egen verksamhet i hamnen och de behov vi har.

- Mitt jobb handlar om att få ihop en god planering med personalen i en föränderlig verksamhet. Exempel på sådan planering kan vara att de stora vikarmskranarna med personal, som vanligtvis lastar och lossar i hamnen, ska vara behjälpliga med att höglägga ved för att frigöra yta inför ett planerat stopp i massafabriken. Andra vardagliga beslut handlar ofta om logistikfrågor: Hur och när lossar och lastar vi fartygen? Vad har vi för bemanning och resurser i maskinparken för dagen? Det är ett pussel som ständigt kastas upp i luften för att läggas på nytt då en verksamhet med fartyg alltid är i ständig förändring.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobb är att tillsammans med medarbetarna få omvända svårigheter till möjligheter. Det finns alltid mycket att ta tag i, vidareutveckla och förbättra. Jag är delaktig i hela processen från start till mål, med uppföljning samt återkoppling, och jag upplever mitt arbete som utmanande och variationsrikt. Det finns en vilja från Södra att medarbetarna ska växa och utvecklas inom företaget, vilket jag har fått göra.

- Södra är en trygg arbetsgivare som jobbar med tvåvägskommunikation. Jag tycker det är viktigt att både ge och ta och att det finns en lyhördhet och öppenhet i organisationen. Det betyder också mycket att Södra jobbar med miljöfrågor och hållbarhet.

På vilket sätt märker du i din roll att Södra arbetar med hållbarhet?

- Vi strävar efter att minska bränsleförbrukningen på våra maskiner och undviker dubbelhantering av gods. Vi planerar logistiken så effektivt som det går för att skona miljön. Vid nyinvesteringar av maskinparken är förbrukningen något vi tittar noga på. Våra framtida miljömål handlar just om att minska mängden förbrukat bränsle dividerat på total mängd gods, samt att på sikt införa elanslutning till flera maskiner och kanske även till något fartyg. Själva hamnverksamheten är ju i sig också starkt kontrollerad med certifikat och licenser för minsta möjliga miljöpåverkan.

Hamnen ligger ganska undanskymt och lite osynlig för den som inte arbetar här. Vad skulle du vilja berätta om din arbetsplats som du tror att folk inte känner till?

- Jag tycker att det är fascinerande att den här lilla hamnen som max kan ta emot tre fartyg åt gången kan hantera så mycket gods. Södras egen hamn i Mönsterås är Sveriges mest använda räknat per kajmeter och har över 600 fartygsanlöp per år. Det innebär en strid ström av fartyg som via Kalmarsund angör Mönsterås hamn i stort sett dagligen för att lasta och lossa längs den 340 meter långa kajen. Det tror jag inte att folk känner till. Min arbetsplats, Södras hamn i Mönsterås, är en spännande och härlig värld som jag inte visste fanns innan jag började här.

Katarina Sehler

Yrke: Arbetsledare Mönsterås hamn.
Bostadsort: Danerum
Familj: Man och tre barn.
Fritidsintressen: Nära & kära, träning & ”gårdsfix”
Motto: ”Livet här & nu”
Ger energi: En positiv omgivning