Skogsnäringen har en enorm betydelse för Sveriges framtid, menar Lars Idermark. Skogen bygger dessutom broar mellan stad och landsbygd.

Lars Idermark, Koncernchef och VD i Södra.

- Om skogsnäringen togs bort skulle det bli besvärligt i många regioner. I vissa län är det upp till en femtedel av arbetstillfällena som är direkt eller indirekt beroende av skogsnäringen. Skogen betyder enormt mycket för att skapa sysselsättning, välfärd, skatteinkomster och en god miljö för Sverige. Om skogsnäringen skulle minska skulle det få konsekvenser i arbetet med att skapa en levande landsbygd.

Landsbygden kan också bidra till en hållbar urbanisering. Effektivt och hållbart bostadsbyggande är en utmaning för städerna. Här ser Idermark en vinnande situation för såväl stad som landsbygd. Alla småhus och en tiondel av flervåningshusen byggs i fabriker på mindre orter. Träindustrin är lokal och skapar jobb som annars inte skulle finnas på de här orterna. Samtidigt ger vi städerna en lösning på behöver av ekologiskt, socialt hållbart bostadsbyggande i trä.

- Den som väljer att bygga flervåningshus med trästommar sparar tid, eftersom byggtiden kortas från år till månader. Trä binder även koldioxid och är förnyelsebart så här spelar flera positiva variabler in.

Även om vi har haft en urbanisering som betyder att de boende i städerna inte har erfarenhet av modernt skogsbruk så tror Idermark att den positiva bilder av skogen och skogsnäringen bland storstadsmänniskor kommer att öka. I framtidenkommer vi se nya arbetstillfällen inom skogsnäringen såväl i staden som på landsbygden.

- Vi kommer se flera hållbara produkter i vår vardag där trä i någon form är råvaran. Utöver de traditionella pappersprodukterna kommer vi se textilie, stora flerbostadshus i trä och nya smarta, high-tech produkter. I framtiden tror jag att Södra arbetar ännu mer med kemibloag, byggbolag, arkitekter och textilindustrin.

Det finns kritiker som säger att det finns för lite skog om vi ska klara övergånger till ett bioekonomiskt samhäller. Hur tänker ni inom Södra kring detta?

- Jag tycker vi har en bra balans. Vi kan ha ett modernt produktionsskogsbruk och samtidigt göra stora avsättningar. Idag minskar vi inte utan bygger på vikresförrådet i Sverige. Det skapar mer skog. I ett långsiktigt perspektiv klarar vi av att ha biologisk mångfald, ett modernt skogsbruk och en välskött industri.

I Sverige finns ett generationstänk som inte finns i alla länder. Den som sköter om skogen vill lämna över till nästa generation. Skog ska vara i bättre skick än när man själv tog över. Jag tror att det har betydelse.

/Lars Idermark, Koncernchef och VD, Södra

Vad betyder skogen för dig?

- Skogen finns i mitt DNA. Jag har turen att äga och vara uppvuxen på en gård. Att vara ute i skogen är rogivande. Man är ute och tar en skogspromenad eller ser när skogen ska skötas. Som skogsägare tar man med sig det historiska perspektivet. Mina barn är femte generationen skogsägare. man behöver inte äga skog för att vara VD för Södra, men det underlättar att ha en personlig anknytning. Då vet man vad det handlar om i grunden.

Artikeln är tagen ur Skogsindustriernas visionsskrift