Nya verkligheter och global konkurrens gör det svårare för arbetsgivare att hitta spetskompetens inom vårt land. Det spås även år 2030 bli ett underskott på 50 000 ingenjörer i Sverige, vilket gör det ännu viktigare att delta och bidra till återväxten av ingenjörer. Därför är vi med i Tekniksprånget. En satsning som gör det möjligt för ungdomar att praktisera hos några av Sveriges mest intressanta arbetsgivare.

- Tekniksprånget är ett utmärkt sätt för oss att visa ungdomar vilka fantastiska karriärmöjligheter det finns. Programmet skapar goda förutsättningar att utveckla vårt samarbete med ungdomar och de ger i sin tur oss viktiga inspel om hur en arbetsgivare bör vara och vad som är viktigt för dem, säger Kristina Puke Bondesson, HR-specialist.

En spännande framtid
Astrid Persdotter är 19 år och en av Södras fem Tekniksprångare. Hon har sin bas på underhållsavdelningen i Mörrum men kommer att utföra sin praktik på flera olika avdelningar på massabruket.

- Jag har inte varit här så länge men har redan lärt mig i stora drag hur en massafabrik fungerar. Även vad de olika ingenjörerna gör, hur ett stort företag arbetar och att det krävs mycket framförhållning och samverkan mellan alla parter för att det ska fungera, säger hon.

Hon fortsätter:
- Södra är en koncern där ständig utveckling och förbättring ligger i fokus och där utbudet av yrkeskategorier är brett. Just nu är jag inne på att läsa vidare till arkitekt, och jag kan absolut tänka mig att arbeta inom Södra i framtiden, oavsett om det är som en ingenjör, arkitekt eller något annat

Nils Hammaräng Grip är även han 19 år och har sin praktikplats på massabruket i Mönsterås.

-- Jag var intresserad av Tekniksprånget och sökte därför till de flesta företag i regionen. Just Södra var ett av företagen där jag helst ville ha en plats eftersom jag tycker det är viktigt att vara miljömedveten i sitt agerande. Vilket jag tycker att Södra är. Min förhoppning är att praktiken ska ge mig erfarenhet som kan vara värdefull i framtiden samt tankar kring vad jag skulle vilja studera längre fram.

Stor koncern- många möjligheter
Södra är en modern arbetsplats med hundratals olika yrken. Här arbetar till exempel skogsmästare, jägmästare, operatörer, ingenjörer, tekniker, ekonomer, marknadsförare, transportledare, jurister och chaufförer – bara för att nämna några. Programmet för de som söker sin praktik på Södra är väl förberett för att göra praktiktiden så meningsfull som möjligt både för praktikanten och Södra. Genom programmet presenteras en modern och uppdaterad syn på ingenjörer vilket gör att fler ungdomar kan inspireras att söka ingenjörsutbildningar.

 Tillsammans tar vi ansvar och får Sverige att snurra runt, säger Tina Hemlin Käcke, CRM på Tekniksprångarna. – Vi ser en brist på ingenjörer idag vilket gör att vi behöver vara lyhörda på vad ungdomar söker efter men också vad arbetsgivarna vill ha. Digitaliseringsutvecklingen och globaliseringen gör att fler får upp ögonen för vilka möjligheter som finns, men då är det också av yttersta vikt att företagen följer med i utvecklingen och kan erbjuda bra tjänster. Genom Tekniksprånget får vi till ett bra samarbete som jag är otroligt stolt över.

Sverige har länge legat i framkant inom teknikintensiv och exportinriktad industri och tack vare en lång ingenjörstradition har Sverige kunnat förse de mest framgångsrika företagen och organisationerna med duktiga och världsledande ingenjörer. Södra gick med i Tekniksprånget våren 2014 och av totalt 235 sökande ungdomar har 22 fått praktikplats på Södra.

– Vi vill att alla medarbetare ska se hela företaget som sin arbetsmarknad. Hos oss behöver du inte byta arbetsplats för att utvecklas eller för att byta inriktning på din karriär. Medarbetare med engagemang och kompetens är nyckeln till ett framgångsrikt företag, avslutar Kristina Puke Bondesson.