Så söker du examensarbete hos oss​

Lediga examensarbeten

Vi har listat alla våra lediga exemensarbeten. Du hittar information om ansökningstid och svarstid i respektive annons.

Lediga examensarbeten

När du kontaktar oss är det bra om du har förberett ett färdigt tema på ditt examensarbete, med en kort intressebeskrivning utifrån det område som du önskar fördjupa dig i. Vi kommer därefter återkomma till dig med information om vilka möjligheter Södra har till att erbjuda dig ett examensarbete. ​

Ersättning för godkänt examensarbete​

Ersättning utgår enligt Södras riktlinjer och betalas ut efter bedömning av handledare inom Södra när arbetet är slutfört och godkänt av berörd utbildningsinstitution. I de fall mer än en student utför ett examensarbete fördelas utbetalat ersättningsbelopp lika mellan studenterna.

Tidigare examensarbeten

Alexander Hiller pluggar till högskoleingenjör i maskinteknik och gör sitt examensarbete vid Södra Cell i Mörrum.

Namn:  Alexander Hiller

Ålder: snart 23 år gammal

Gör: Pluggar till högskoleingenjör inom maskinteknik med inriktning mot produktutveckling på Linneuniversitet i Växjö. Vid sidan av mina studier engagerar jag mig i studentpuben ”Sivans” styrelse och i Östgöta nation. Det  har vart väldigt kul att ansvara för studentlivet på campus. Alexander gör sitt examensjobb på Södra Cell i Mörrum.

Varför valde du att göra ditt exjobb i Mörrum?

- Jag har sommarjobbat på Södra innan, vilket gör att jag har fått lite kontakter på bruket. Jag bodde nämligen i Karlshamnstrakten innan. Södra är ett av de största företagen där nere, så de flesta man känner jobbar ju där.

Vad handlar ditt examensarbete om?

- Det handlar om att Södra Cell i Mörrum saknar översikten av sina värmeväxlare. Vi har undersökt hur dessa fungerar och sedan valt ut ett par värmeväxlare och analyserat varför just dessa fungerar sämre eller bättre. Sedan har vi försökt hitta lösningar på problemet och gett rekommendationer till förbättringar.

Förhoppningsvis får vi någon gång chansen att testa våra teorier med ett simulationsprogram eller likande. Med tanke på att det ligger i en process kan det bli svårt, men det hade vart intressant att testa och göra ett till projekt av det. Tyvärr  ligger det dock lite utanför ramarna för vårt exjobb just nu.

Finns det någonting som Södra kan göra bättre?

- Jag tycker att Södra borde investera mer i nyrekryteringar så att det kommer in fler nya idéer utifrån som kan hjälpa till och utveckla verksamheten. Det är många 50-talister som slutar nu vilket gör det möjligt att ta in unga personer att lära upp så att man inte tappar kompetenserna. Senast jag jobbade på Södra har det kommit in fler yngre vilket jag tycker är bra. Det börjar gå åt rätt håll.