Detta är några av de förmåner vi erbjuder våra medarbetare:

Friskvård


För att fortsätta att vara en frisk arbetsplats satsar vi på friskvård genom att erbjuda friskvårdsbidrag. Det innebär att du kan få ekonomiskt bidrag för friskvård.  ​

Föräldralön

Du erhåller föräldralön motsvarande 80 procent av lönedelar som överstiger 10 basbelopp efter avräkning av försäkringskassans eller avtalsenliga ersättningar.

Grön el från Södra

Södra är i dagsläget landets största tillverkare av grön el från biobränsle. Genom Södra El erbjuds du möjlighet att köpa grön el. 

Hälsoprofilbedömning​

Företagshälsovården erbjuder var tredje år en hälsoprofilbedömning som bland annat omfattar konditionstest, frågor kring livsstil och hälsa, samt mätningar av vikt, längd och blodtryckblodtryck. 

Mot bakgrund av detta har du tillsammans med företagssköterskan ett främjande samtal med fokus på nuläge och förändring. 

Löneväxling

Löneväxling är en möjlighet att förstärka pensionen genom ett bruttolöneavdrag. Det innebär att bruttolönen minskas och motsvarande belopp i stället placeras i en pensionsförsäkring. 

Samtalsstöd

Södra har en försäkring som erbjuder alla medarbetare samtalsstöd som omfattar telefonrådgivning eller besök hos legitimerad psykolog eller beteendevetare, samtal eller besök hos jurist eller ekonom, telefonrådgivning av hälsocoach i livsstilsrelaterade frågor. Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig dygnet runt.

Sjukvårdsförsäkring


Sjukvårdsförsäkringen är en anställningsförmån som innebär snabb tillgång till planerad privat specialistsjukvård.

Studiebidrag

Det finns möjlighet, att genom studier, förkovra sig inom olika områden som kan vara nyttiga och användbara inom nuvarande befattning. För dessa studier kan studiebidrag ges för att täcka litteraturkostnader. 

Stugor och lägenheter 

Skogsägarnas Personalstiftelse erbjuder medarbetare att hyra stugor och lägenheter (ett antal utvalda orter i Sverige) i Stockholm, Göteborg, Malmö, Strömstad, Nordkoster, Stöten och Sågbäcken till ett förmånligt  pris. 

Södra IF

När vi utvecklas och trivs ökar produktiviteten. I detta är fysisk aktivitet och friskvård en viktig del och varje år deltar många medarbetare genom Södra IF i klassiker som Vasaloppet och Vätternrundan. 

Södras konstklubb

För den konstintresserade finns Södras konstklubb som vartannat år ger ut ett grafiskt blad samt köper in konstverk för den årliga utlottningen.

Ögonoperation

Möjlighet att genomföra ögonlaserbehandlingar som finansieras genom bruttolöneavdrag. Två operationstyper omfattas, ögonlasersoperation för personer med synnedsättning  och operationer där ögats naturliga lins byts ut mot synkorrigerande linser.