Friskvård och försäkring

För att fortsätta att vara en frisk arbetsplats satsar vi på friskvård genom att erbjuda friskvårdsbidrag. Det innebär att du kan få ekonomiskt bidrag för friskvård. ​Syftet med friskvårdsbidraget är att du som medarbetare ska investera i dig själv, din hälsa och hitta din egen väg till ett ökat välmående.

Som anställd på Södra har du även snabb tillgång till privat planerad specialistsjukvård med vår sjukvårdsförsäkring.

Ekonomiska förmåner


Du erhåller föräldralön motsvarande 80 procent av lönedelar som överstiger 10 basbelopp efter avräkning av försäkringskassans eller avtalsenliga ersättningar.

Löneväxling är en möjlighet att förstärka pensionen genom ett bruttolöneavdrag. Det innebär att bruttolönen minskas och motsvarande belopp i stället placeras i en pensionsförsäkring.

Det finns möjlighet, att genom studier, förkovra sig inom olika områden som kan vara nyttiga och användbara inom nuvarande befattning. För dessa studier kan studiebidrag ges för att täcka litteraturkostnader.

Grön El

Som medarbetare kan du köpa din el från Södra.  Vi erbjuder något unikt - grön el från skogen, till riktigt bra priser.

Södra är Sveriges största producent av grön el. El som kommer från våra medlemmars skogar och egen vindkraft. El som är förnyelsebar och vars produktion varken tär på jordens resurser eller smutsar ner. Det är så enkelt och klimatsmart det kan bli.

Vi har under många år gjort stora energiinvesteringar. Målet har varit att öka produktionen av el och samtidigt hushålla så mycket som möjligt med den i våra fabriker. Massabruken är idag självförsörjande på el och producerar dessutom ett överskott.

Som medarbetare i Södra kan du köpa din el genom vårt bolag Södra El. 

Hälsoprofilbedömning

Inom Södra erbjuds medarbetare hälsoundersökning i form av Hälsoprofilbedömning (HPB) vart tredje år. HPB genomförs av lokal företagshälsovård, och är en hälsoundersökning som ser kopplingen mellan hälsovanor, hälsoupplevelser och hälsodata.

Samtalsstöd

Södra har en försäkring som erbjuder samtliga medarbetare – tillsvidareanställda och visstidsanställda, samtalsstöd. Samtalsstödet består av ett nätverk av psykologer, beteendevetare, hälsocoacher, ekonomer och jurister som finns för medarbetare vid behov av rådgivning eller bara någon som lyssnar. För chefer finns särskilt stöd i chefsrollen. Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig dygnet runt.

Stugor och lägenheter

Skogsägarnas Personalstiftelse erbjuder medarbetare att hyra stugor och lägenheter (ett antal utvalda orter i Sverige) i Stockholm, Göteborg, Malmö, Strömstad, Nordkoster, Stöten och Sågbäcken till ett förmånligt  pris.

Capri
Södra IF

När vi utvecklas och trivs ökar produktiviteten. I detta är fysisk aktivitet och friskvård en viktig del och varje år deltar många medarbetare genom Södra IF i klassiker som Vasaloppet och Vätternrundan.
Södras konstklubb

Södras konstklubb bildades 1969​ och verkar för att främja konst- och designintresset inom koncernen. Som medlem deltar du varje år i ett konstlotteri, där ett stort antal konstverk som oljemålningar, designerföremål, grafik, gouacher, glas, skulpturer, batik med mera lottas ut.