Fakta om Vår Pellets

Tillverkas i Sverige av svensk råvara

Pelletsdiameter  6 eller 8 mm

Energiinnehåll
> 4,8 mWh/ton

650 kilo per kubikmeter

Askhalt   0,3 %

Fukthalt   9 %

Svensk Standard SS-EN 14961-2:2011 Fasta biobränslen del 2

Varje säck motsvarar 76,8 kWh, eller 7,6 l eldningsolja

Säckvikt  16 kg 

På Södra har vi den unika möjligheten att kontrollera hela kedjan, från uppdrivning av skogsplantan till färdig pellets, och kan på så sätt garantera innehållets kvalitet och ursprung och inte minst det omfattande miljöarbetet i tillverkningen.

Vi använder bara högkvalitativ svensk råvara, varav cirka 70% är FSC och/eller PEFC certifierad, en andel som växer stadigt. Vi arbetar mycket målmedvetet för att ta tillvara all råvara, spill och energi som vår verksamhet genererar. Exempelvis torkar vi allt spån med hjälp av restvärmen från våra egna bruk och vår pellets värmer drivbäddarna med de små skogsplantorna. Plantor som en dag blir till vackra Södragolv, panel, konstruktionsvirke eller kanske till pappersmassa ämnat för världsmarknaden - men också till pellets som effektivt kan värma nya plantor likaväl som ditt hus. Naturens kretslopp är fantastiskt och Södras pellets är en stolt del av det.

 

Konsumentkontakt

Södras pellets säljs i huvudsak till industrikunder och återförsäljare. Kontakta gärna pellets@sodra.com för mer information