Södra är Sveriges största producent av el från skogen. Virkesleveranserna från en genomsnittlig Södramedlem genererar cirka 24 000 kWh förnybar el, vilket ungefär motsvarar årsförbrukningen i en normalstor villa. Så på sätt och vis kan vi säga att Södras medlemmar är självförsörjande på el från skogen.

Vi har under många år gjort stora energiinvesteringar. Målet har varit att öka produktionen av el och samtidigt hushålla så mycket som möjligt med den i våra fabriker. Massabruken är idag självförsörjande på el och producerar dessutom ett överskott.

Som medlem, anställd eller samarbetspartner till oss kan du köpa din el genom vårt bolag Södra El.

Priser

Spara 1000 kr

Genom att välja Södra El kan ett hushåll med 20.000 kWh i årsförbrukning spara mer än 1000 kr per år i jämförelse med de stora elbolagen. 

Sverige är indelat i fyra elområden och priset kan variera mellan de olika områdena. För att kunna ge dig rätt elpris behöver vi veta postnumret till den adress dit du vill ha din el levererad. Du kan använda vår prisjämförelsetjänst för att ta reda på ditt pris.

Dagsaktuella priser för Södra El

Grönt fast elpris

Det fasta elpriset passar dig som vill ha fullständig trygghet. Under avtalstiden betalar du samma elpris oavsett vad som händer med priserna på elmarknaden.

Grönt rörligt elpris - löpande

Grönt rörligt elpris är en avtalsform som gäller tillsvidare och med en (1) månads uppsägningstid. Grönt rörligt elpris bestäms varje månad i efterskott och baseras på medelpriset av den senaste månadens priser på Nord Pools elspotmarknad. Med Grönt rörligt elpris kan ditt pris både gå upp och ned i och med att det följer marknadsutvecklingen och varierar varje månad.

Priset du får när ditt elhandelsavtal börjar kan bli både högre och lägre jämfört med priset i tabellen beroende på hur marknaden utvecklats.

Bli kund hos oss

Du kan teckna avtal direkt här på vår hemsida för att köpa grön el. Om du vill ha mer information kan du istället göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Villkor och betalningssätt

Avtalsvillkoren är dels uppdelade i elbranschens allmänna villkor för elleverans och dels våra egna avtalsvillkor. De är också olika för näringsidkare respektive privatpersoner.

Om du inte är nöjd

Betalningssätt

Det finns tre sätt att betala din faktura på. Autogiro, e-faktura eller pappersfaktura.

 • Med autogiro drar vi, automatiskt på förfallodagen, betalning för fakturan från ditt konto. Det enda du behöver göra om du önskar betala med autogiro är att fylla i en anmälan från oss

  Autogiroansökan

 • Om du vill ha pappersfakura kommer vi att skicka hem den till dig med det intervall som du valt. Varje, varannan eller var tredje månad. 

 • Om du har internetbank kan du få e-faktura från oss. Du anmäler dig enkelt till e-faktura genom att logga in på din Internetbank och väljer i listan att du vill ha e-faktura från Södra Medlemsel AB. När vi har fått anmälan från din bank kommer du att få e-faktura, enkelt och bekvämt.

Skatter och avgifter

Den totala energikostnaden består av mer än själva elkostnaden. I den totala kostnaden ingår också energiskatt, olika avgifter samt moms.

 1. Elkostnad. Kostnaden för din elförbrukning kan du påverka genom att välja elhandelsföretag, olika sorters elhandelsavtal och genom att hushålla med energianvändningen.

 2. Nätavgift. Nätavgiften är den kostnad du betalar för överföring av el. Nätavgiften består av en fast och en rörlig kostnad (överföringskostnad per kWh). Nätavgiften betalar du till din nätägare.

  Den fasta avgiften är för att täcka administrativa kostnader i samband med nätverksamheten - som att läsa av elmätare, fakturering etc. Överföringsavgiften är priset du betalar för transporten av elen över elnäten.

 3. Elcertifikat. Kostnaden för elcertifikat regleras av staten och ska främja produktionen av förnybar el. Lagen trädde i kraft den 1 maj 2003.

 4. Energiskatten. Hur mycket energiskatten ska vara bestäms varje år av staten. Energiskatten är olika beroende på var i landet du bor. De kommuner som har lägre energiskatt hittar du längst ner på den här sidan.

 5. Moms. Momssatsen (25 %) regleras också av staten.

Lägre energiskatt i vissa kommuner

Normal energiskatt är 36,63 öre/kWh (29,3 öre/kWh exklusive moms). Energiskatten är lägre (24,5 öre/kWh, 19,4 öre/kWh exklusive moms) i följande kommuner:

Norrbottens län: alla kommuner
Västerbottens län: alla kommuner
Jämtlands län: alla kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik
Gävleborgs län: Ljusdal
Dalarnas län: Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
Värmlands län: Torsby

Mina sidor

Som kund hos Södra El har du tillgång till dina kunduppgifter och den elräkning dygnet runt online.

Gå till Mina Sidor för Södra El här

Kontakta Södra El

Telefon: 0470-89020