Ekonomi

Genom att konvertera till Pellets så kan man redan idag spara mycket pengar. Besparingen kommer dessutom att bli ännu större när skattesubventionerna på olja och gas försvinner.

Konvertering

Vill man konvertera från olja till pellets så finns det idag flera attraktiva alternativ. Ny anläggning, Konvertera befintlig anläggning, Leasing eller Färdig värme.

Miljö

Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter från skogsindustrin. Pellets är klimatneutralt och genererar inte mer koldioxid ut än vad trädet tar upp under sin livstid.

Pellets produceras ofta lokalt, levereras i Bulk, Storsäck eller Småsäck och är lätt att hantera. Jämfört med olja och gas är pellets även mycket prisstabilt.