Ekonomi

Fakta om Våra Pellets

  • Pelletsdiameter: 6 eller 8 mm
  • Askhalt: 0,3%
  • Fukthalt: 9%
  • Produktionsorter: Värö och Långasjö
  • Svensk standard SS-EN 14961-2:2011 Fasta biobränslen del 2

Genom att konvertera till pellets kan du redan idag spara mycket pengar. Besparingen kommer dessutom att bli ännu större när skattesubventionerna på olja och gas försvinner.

Miljö

Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter från skogsindustrin. De är klimatneutrala och genererar inte mer koldioxid än vad trädet tar upp under sin livstid.

För många företag, med odling av grönsaker som exempel, kan övergången från olja till pellets vara det som gör att slutprodukten blir miljömärkt.

Pellets produceras ofta lokalt, levereras i bulk, storsäck eller småsäck och är lätta att hantera. Jämfört med olja och gas är pellets även mycket prisstabilt.

Kontakta oss

Johan Axmarker

Johan Axmarker

Key Account Manager
Södra Skog HK - SSHK Råvarumarknad Skogsenergi

Telefon: 047085582