Detta är en konsekvens av ett skärpt säkerhetsarbete. Framöver får medlemmar istället handla biprodukter från Södra på hemsidan och får därmed produkterna hemlevererade.

Södra arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten på sågverken. Som ett led i detta arbete har området runt biprodukthanteringen identifierats som ett högriskområde. Här rör sig fordon i ett ständigt flöde och det är förknippat med stora risker att vistas i detta område. 

– Vi vill inte utsätta våra besökare eller medarbetare för fara, därför har vi fattat beslutet om att upphöra med försäljningen. Konkret innebär det att det inte går att köra in med eget fordon och hämta biprodukter inne på sågverken. För de kontrakterade transportörerna kommer det nu under hösten krävas att alla personligen genomgår en SSG-utbildning för att säkerställa att nödvändig kännedom för att tillåtas beträda området uppfylls, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef på Södra Wood.

Framöver handlas biprodukter på Södras hemsida.

– Vi vet att våra medlemmar uppskattar möjligheten att köpa våra biprodukter på plats, men vi sätter säkerheten först och erbjuder istället att handla biprodukter från Södras hemsidan och därmed få produkterna hemlevererade. Adressen är www.sodra.com och under fliken Energi finns en webbshop. Detta gäller från 1 september. Det finns även stort antal bygghandlare i södra Sverige som säljer våra biprodukter. Vi hoppas på förståelse för vårt beslut som baserar sig på vår gemensamma säkerhet, där vi arbetar hårt för en nollvision avseende olyckor, säger Jörgen Lindquist.