Södra strävar efter att erbjuda klimatsmarta alternativ för dig som vill tanka. Idag erbjuder vi diesel med hög inblandning av biodiesel (RME och HVO) vid alla våra anläggningar samt HVO100. Eftersom vi strävar efter att ha klimatsmarta lösningar har vi ingen HVO från palmindustrin så som palmolja eller PFAD.

Södra var 2012 pionjärer i att satsa på att erbjuda 100% RME på bred front. 2014 var vi Sveriges största försäljare av 100% RME, just nu ligger den satsningen vilande kopplat till ogynnsamma skatteregler. Södra överväger kontinuerligt vilka drivmedel vi ska erbjuda med målet om att erbjuda en så stor klimatnytta som möjligt.