Egen el från solen

Solcellspaketet kan anpassas efter dina möjligheter och behov. Klicka på köp solelspaket så återkommer vi hur pris- och effektbilden ser ut för dig. Du får även offert på en nyckelfärdig solcellslösning.

 

Lagra din solenergi i vatten

Med molntjänsten Dela vattnet kan du lagra överskottsenergin från dina solceller i vattnet. Vattenkraften fungerar som ett gigantiskt batteri där det går att hämta kraft året runt, oberoende av väder. Oavsett vem du köpt din anläggning av kan du nyttja vår tjänst Dela vattnet. En avgörande skillnad mellan en batteribank och energilagring med Dela vattnet är att batterierna bara kan jämna ut skillnader i användning under dygnet. Du skapar energi på dagen och tar ut den på natten. Med Dela vattnet kan du lagra din överskottsenergi från sommaren till vintern, när du använder mest el och den är som dyrast.

 

SÅ FUNGERAR DET

  • Vi lagrar din överskottsproduktion från 1 april – 30 september.
  • 1 oktober – 31 mars portioneras hela lagret ut med lika många kWh per månad.
  • 1 kWh in = 1 kWh ut oavsett marknadspris.*
  • Din elräkning reduceras med den lagrade volymen, under vinterhalvåret.
  • Som kund betalar du en månadsavgift från 20 kronor i månaden.

*energiskatt, elcert och statliga avgifter erläggs även på den lagrade volymen