Sortimenti:

- bērza papīrmalka; - apses papīrmalka; - skujkoku papīrmalka.

Minimālais diametrs zem mizas: 5 cm Maksimālais diametrs zem mizas: 70 cm Standarta garums 3,0 m +/- 30 cm

Kvalitātes prasību kopsavilkums

- Malkai jābūt iegūtai no augošiem kokiem. - Malkai jābūt bez ogļu, sodrēju, akmeņu, metāla un plastmasas piejaukumiem. - Maksimālā pieļaujamā meža trupe: 67 % no gala laukuma. - Uzglabāšanas trupe nav pieļaujams. - Malka jabūt pareizi atzarota.