Sodra mežs mežsaimnieciskā darbība atbilst vides vadības sistēmas sertifikācijas ISO 4001:2004 standartam, kas sevī ietver vides politikas esamību, kurā ir skaidri definēti mērķi, rīcības programma ar noteiktu vadības struktūru, pienākumiem un regulārām apmācībām. Uzņēmuma vides politika regulāri tiek auditēta un nodrošināta tās nepārtraukta uzlabošana un pielāgošana aktuālajām tendencēm.
Sodra mežs aktīvi piedalās Lavijas Mežu īpašnieku biedrības darbā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu sadarbību ar citiem Latvijas mežu saimniekiem.