Sodra mežs juridiskā adrese:

Sodra mežs birojs atrodas Aristida Briāna iela 9A-2, Rīga, LV-1001

Sodra Mežs papīrmalkas iepirkšana:

Skultes iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161