Kvalitātes prasības:

·         Garums: 3m

·         Diametrs (bez mizas): skujkokiem un bērzam 5-60cm, apsei 7-60cm.

Kvalificētu un neatkarīgu uzmērīšanu nodrošina VMF Latvia. Tālrunis: +371 25422304

Informējam, ka laikā no 14.05.2020. līdz 28.06.2020. SIA "Sodra mežs" papīrmalku Skultes kokostā neiepirks!

SODRA Mežs papīrmalkas iegādes cenas*

 

Cena (EUR/m³)

datums

apse

No 14.05. līdz 28.06.2020. neiepērk

25.05.2020.

skujkoki

šobrīd neiepērk

-

bērzs

No 14.05. līdz 28.06.2020. neiepērk

25.05.2020.

brāķēta papīrmalka

No 14.05. līdz 28.06.2020. neiepērk

25.05.2020.

Papīrmalkai ar FSC® paziņojumu pie norādītās cenas + 1,00 EUR/

*Cena norādīta informatīvi. Lūdzu, pirms došanās uz ostu, vispirms sazināties ar norādīto kontaktpersonu un precizēt aktuālāko cenu!

Papīrmalkas iepirkšana Skultes kokostā

Iepirkšanas vieta: Skultes kokosta, Skultes iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, LV-2161

Termināļa darba laiks katru darba dienu 8:00-20:00.

Uldis Ošups

Uldis Ošups

Koksnes iepirkšanas vadītājs

Tālrunis: +371 28230023