SODRA grupas noteikumi Piegādātājiem, kas nosaka mūsu uzņēmējdarbības pricipus un normas.

SODRA grupas noteiktās vides aizsardzības prasības mežsaimnieciskajos darbos.

SODRA grupas noteiktās darba drošības prasības mežsaimnieciskajiem darbiem.