SODRA Mežs darbība ir balstīta uz meža dabisko procesu ievērošanu, meža zemju dabīgā ražošanas potenciāla saglabāšanu, bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanu un mežā esošo kultūras vērtību saglabāšanu.

Latvijā SODRA Mežs darbojas kopš 2006. gada un šobrīd apsaimnieko vairāk nekā 15 600 ha zemes īpašumu, no kuriem 12 800 ir meža zeme. Uzņēmuma plānotais mežizstrādes apjoms 2020. gadā: 300 000 m³.

SODRA Mežs aktīvi piedalās Latvijas Meža īpašnieku un Latvijas kokmateriālu pārdevēju biedrību darbā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu sadarbību ar citiem Latvijas mežu saimniekiem.

Uzņēmums ir ieguvis FSC® (Forest Stewardship Council®) jeb Mežu uzraudzības padomes un PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jeb Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programmas piegādes ķēdes sertifikātus ar mērķi atbalstīt ilgtspējīgu mežsaimniecību Latvijā, kā arī nodrošināt Latvijas pārstrādes uzņēmumus ar koksni, kas iegūta videi draudzīgā veidā.

Videi draudzīgo pārvaldības sistēmu apliecina ISO14000:2015 sertifikāts.