·       SODRA uzņēmumu grupa Latvijā apsaimnieko 127 266 ha zemes īpašumu no kuriem 100 084 ha ir meža zeme

·         SODRA uzņēmumu grupa Latvijā apsaimnieko 11 461 zemes vienības visos Latvijas reģionos

·         Kopējās krājas daudzums: 12 506 575 m³

·         Vidējā koksnes krāja: 134 m³/ha

·         Plānotais mežizstrādes apjoms 2020. gadā: līdz 300 000 m³

·         Sadarbības līgumi par mežsaimniecisko pakalpojumu sniegšanu: 130

·        Kopējā meža infrastruktūras platība: 655,85 ha jeb 0,66% no meža zemju kopplatības

·         Pieaugušo un pāraugušo mežaudžu krāja: 2 792 137 m³

·         Medību tiesību nomas līgumi ar 607 medību kolektīviem.