SODRA uzņēmumu grupa Latvijā darbojas pēc tiem pašiem principiem, kā tās mātes kompānija Zviedrijā, kur ilgtspējīga meža īpašumu apsaimniekošana tiek nodrošināta vairāk nekā 2,5 miljoniem ha meža zemes. SODRA speciālisti pārvalda meža zemes īpašumus atbilstoši Forest Stewardship Council® (Starptautiskās meža uzraudzības padomes) jeb FSC®, meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programmas (PEFC) un videi draudzīgas pārvaldības sistēmas (ISO) noteiktajiem standartiem un prasībām.