PEFC meža sertifikācijas sistēma apliecina, ka PEFC marķēta produkcija ir ražota no zināmas izcelsmes koksnes, kas iegūta atbildīgi apsaimniekotā mežā. Ikvienam ir iespēja veikt atbildīgu izvēli, dodot priekšroku ar PEFC logo marķētai produkcijai.

PEFC STANDARTI NODROŠINA:  

  • meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu vai palielināšanu ekoloģiski vērtīgu mežu aizsardzību
  • bīstamu ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu un ģenētiski modificētu organismu lietošanas aizliegumu;
  • strādnieku tiesību aizsardzību un vietējās nodarbinātības veicināšanu; 
  • īpašumtiesību respektēšanu;
  • konsultēšanos ar vietējiem iedzīvotājiem un sabiedrības interešu grupām;
  • likumu un normatīvo aktu ievērošanu;
  • sociālo, veselības un drošības prasību iekļaušanu sertifikācijas sistēmā.

SODRA Mežs šobrīd ir PEFC piegādes ķēdes sertifikāts  TT-PEFC-COC148