Lielākā daļa SODRA grupas uzņēmumu izmantoto vides vadības sistēmu ir sertificētas saskaņā ar ISO 14001 standartu. Savukārt SODRA celulozes un zāģmateriālu ražotņu enerģētikas sistēmas ir sertificētas saskaņā ar ISO 50001 standartu.

SODRA grupas uzņēmumi darbojas saskaņā ar sertificētām vadības sistēmām arī kvalitātes vadības, darba vides un meža apsaimniekošanas jomā.

Uzņēmuma SODRA Mežs vides vadības sistēma darbojas saskaņā ar ISO14000:2015.