Termināļa darba laiks darba dienās 8:00-20:00.

Mobilais tārunis uzziņām: +371 25422304

Uldis Ošups

Koksnes iepirkšanas vadītājs

Tālrunis: +371 28230023

Papīrmalkas iepirkšana Skultes kokostā

Iepirkšanas vieta: Skultes kokosta, Skultes iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, LV-2161

Termināļa darba laiks katru darba dienu 8:00-20:00.

 

Piegādes bez FSC® paziņojuma iepriekš jāsaskaņo un japiegādā sekojoši dokumenti:

  • Pašdeklarācija (pievienota)
  • Ciršanas apliecinājuma kopija;
  • Cirsmas vai koksnes iegādes dokumenti līdz cirsmas īpašniekam;
  • Mežizstrādes darbu izpildes anketa (pievienota);
  • Izdruka no latbio.lv datubāzes;
  • Biotopu izvērtējums, ja latbio.lv uzrāda biotopa iespējamību (apstiprina sertificēta persona).

Nesaskaņotu kravu piegāde tiks atteikta.