Kvalitātes prasības:

·         Garums: 3m

·         Diametrs (bez mizas): skujkokiem un bērzam 5-60cm, apsei 7-60cm.

Kvalificētu un neatkarīgu uzmērīšanu nodrošina VMF Latvia. Tālrunis: +371 25422304

! Laikā no 19.10.2020. līdz 31.12.2020. SIA SODRA MEŽS papīrmalku Skultes kokostā neiepirks !

 

SODRA Mežs papīrmalkas iegādes cenas*

 

Cena (EUR/m³)

datums

apse

šobrīd neiepērk

19.10.2020.

skujkoki

šobrīd neiepērk

19.10.2020.

bērzs

šobrīd neiepērk

19.10.2020.

brāķēta papīrmalka

šobrīd neiepērk

19.10.2020.

Papīrmalkai ar FSC® paziņojumu pie norādītās cenas + 1,00 EUR/

*Cena norādīta informatīvi. Lūdzu, pirms došanās uz ostu, vispirms sazināties ar norādīto kontaktpersonu un precizēt aktuālāko cenu!

Papīrmalkas iepirkšana Skultes kokostā

Iepirkšanas vieta: Skultes kokosta, Skultes iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, LV-2161

Termināļa darba laiks katru darba dienu 8:00-20:00.

 

Piegādes bez FSC® paziņojuma iepriekš jāsaskaņo un japiegādā sekojoši dokumenti:

  • Pašdeklarācija (pievienota)
  • Ciršanas apliecinājuma kopija;
  • Cirsmas vai koksnes iegādes dokumenti līdz cirsmas īpašniekam;
  • Mežizstrādes darbu izpildes anketa (pievienota);
  • Izdruka no latbio.lv datubāzes;
  • Biotopu izvērtējums, ja latbio.lv uzrāda biotopa iespējamību (apstiprina sertificēta persona).

Nesaskaņotu kravu piegāde tiks atteikta.

 

 

 

Uldis Ošups

Koksnes iepirkšanas vadītājs

Tālrunis: +371 28230023