SODRA aktīvi iesaistās Latvijas meža nozares attīstībā, ieviešot un izmantojot mūsdienīgas apsaimniekošanas metodes, kā arī ilggadīgu mežsaimniecības pieredzi.

SODRA grupas uzņēmumi Latvijā apsaimnieko 127 266 ha zemes īpašumu no kuriem 100 084 ha ir meža zeme. Pamatā SODRA apsaimnieko savus īpašumus Latvijā, īstenojot efektīvu meža apsaimniekošanas stratēģiju, kuras pamatā ir pārdomāta mežsaimniecības attīstības plānošana ilgtermiņā – no meža atjaunošanas līdz koksnes realizācijai. Būtisks uzņēmuma stratēģijas virziens ir meža platību atjaunošana, paplašināšana un kvalitātes uzlabošana, veidojot augstvērtīgu nākotnes mežu. Ja tiek piedāvāts tirgū īpašums ar zemas kvalitātes mežiem un izcirtumiem, SODRA vienmēr cenšas novirzīt nozīmīgu daļu no saviem ieņēmumiem šo īpašumu iegādei, sakārtošanai un attīstībai.

Latvijā SODRA darbojas pēc tiem pašiem principiem, kā Zviedrijā, cenšoties panākt optimālu līdzsvaru starp augstu kvalitāti un adekvātām meža apsaimniekošanas izmaksām.

Sazinieties ar mums, ja vēlaties piedāvāt mežkopības pakalpojumus:

Žanis Bacāns

Žanis Bacāns

Mežkopības vadītājs

Tālrunis: +371 29279232