SODRA sadarbība ar mednieku klubiem nodrošina būtiskai sabiedrības daļai iespēju nodarboties ar savu hobiju, vienlaicīgi ierobežojot meža dzīvnieku radītos postījumus meža jaunaudzēs. Līgumi par medību tiesību nodošanu tiek gatavoti un pārvaldīti centralizēti.

Izvēloties sadarbības partneri medību jomā, mēs piemērojam sekojošus kritērijus: medību kolektīvs jau vēsturiski darbojas noteiktajā teritorijā, kā arī spēj nodrošināt optimālu meža zvēru populācijas līmeni, saglabājot līdzsvaru dabā un SODRA meža īpašuma vērtības.

Lūdzu, sazinieties ar SODRA speciālisti medību jautājumos, lai uzzinātu vairāk par nosacījumiem vai iegūtu papildu informāciju:

Niola Krjukova

Niola Krjukova

Speciāliste medību jautājumos

Tālrunis: +371 26048225