Līdztekus meža apsaimniekošanai, uzņēmums attīsta arī citus darbības veidus – apsaimnieko lauksaimniecības zemes, sniedz medību pakalpojumus un veicina rekreācijas iespēju pieejamību. SODRA mežus un meža zemes pārvalda un izmanto tādā veidā, lai saglabātos to bioloģiskā daudzveidība, produktivitāte, atjaunošanās spēja, vitalitāte un potenciālā spēja apmierināt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas. Papildus meža apsaimniekošanai, SODRA nodrošina arī mežizstrādi, iepērk papīrmalku, iznomā vai pārdod lauksaimniecības zemi, kā arī iegādājas papildu meža zemes īpašumus.