BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210929T134910Z DESCRIPTION:Hej allihopa! \nDen 5 oktober håller Södra en inspirationsdag tillsammans med Microsoft. Dynamics\, Azure\, och Power* är tre olika Mi crosoftplattformar som blir allt viktigare för Södra och nu har du chans en att lära dig mer. \nHur kan vi använda plattformarna på bästa sätt ? Vad väntar runt hörnet? Och hur använder andra företag dessa plattfo rmar? Detta är några av de frågeställningar som kommer att besvaras. \ n \nLotta Lyrå (vd och koncernchef\, Södra) samt Helene Barnekow (vd\, M icrosoft Sverige) hälsar välkomna följt av en snabb överflygning var v i står inom dessa tekniker av Cristian Brolin\, CDO.\nDagen fylls sedan m ed pass från olika Microsoft-presentatörer för att visa kraften i de ve rktyg vi har till vårt förfogande. \n \nDenna dag är obligatorisk för alla IT-anställda. För att dagen ska ge oss så mycket som möjligt komm er tillfällen kommer ges att ställa frågor och interagera med Microsoft . Det är jag som kommer att hålla ihop denna dag\, så har ni några fr ågor eller funderingar kring Microsoftplattformarna ni vill ha svar på\, är ni välkomna att skicka frågorna till mig\, så att jag redan nu kan ta frågorna vidare till Microsoft.\n \nEftersom detta är ett perfekt ti llfälle att inspireras och lära sig nya saker på\, så ber jag er att s prida denna information så att den når så många som möjligt. Även de som endast är lite nyfikna är välkomna 😊\n \n​​​​​​ ​Dagen kommer att delas in i två block:\n* Förmiddagen (kl. 9-12.30) r iktar sig till alla inom Södra.\n* Eftermiddagen (kl. 13.15-15.30) riktar sig till dem som arbetar i dessa plattformar.\n \nPlats: Gösta Edströms salen HK\, men kan man inte närvara fysiskt\, kan man koppla upp sig på Teams \n \nMer information på Intranätet: Möt Microsoft den 5 oktober och bli inspirerad kring Dynamics\, Azure och Power apps (share point.com) \n \nVi ses!\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20211005T153000 DTSTAMP:20210929T134910Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20211005T090000 LAST-MODIFIED:20210929T134910Z LOCATION:Gösta Eksströmssalen / Teams PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Inspirationsdag tillsammans med Microsoft TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000806E128B49B5D701000000000000000 010000000480B3114C1A1C44F808EB4B953D1F501 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Hej allihopa!

Den 5 oktober håller Södra en inspirationsdag tillsammans med Microsoft. Dynamics\, Azure\, och Power* är tre olika Microsoftplattformar som blir allt viktigare för Södra och nu har du cha nsen att lära dig mer.

Hur kan vi anvä nda plattformarna på bästa sätt? Vad väntar runt hörnet? Och hur anv änder andra företag dessa plattformar? Detta är några av de frågestä llningar som kommer att besvaras.

& nbsp\;

Lotta Lyrå ( vd och koncernchef\, Södra) samt Helene Barnekow (vd\, Microsoft Sverige) hälsar välkomna följt av en snabb överflygning var vi står inom dess a tekniker av Cristian Brolin\, CDO.

Dage n fylls sedan med pass från olika Microsoft-presentatörer för att visa kraften i de verktyg vi har till vårt förfogande.

 \;

Denna dag är obligat orisk för alla IT-anställda. För att dagen ska ge oss så mycket som m öjligt kommer tillfällen kommer ges att ställa frågor och interager a med Microsoft. Det är jag som kommer att hålla ihop denna dag\, s å har ni några frågor eller funderingar kring Microsoftplattformarna ni vill ha svar på\, är ni välkomna att skicka frågorna till mig\, så a tt jag redan nu kan ta frågorna vidare till Microsoft.

 \;

Eftersom detta är ett perfekt tillfälle att inspireras och lära sig nya saker på\, så b er jag er att sprida denna information så att den når så många som mö jligt. Även de som endast är lite nyfikna är välkomna 😊

 \;

​​​​​​​Dagen kommer att delas in i två bloc k:

  • Förmiddagen (kl. 9-12.30) rikta r sig till alla inom Södra.
  • Eftermiddagen (kl. 13.15-15.30) riktar sig till dem som arbetar i dessa plattformar.
< p class=MsoNormal> \;

Plats: G östa Edströmssalen HK\, men kan man inte närv ara fysiskt\, kan man koppla upp sig på Teams

 \;

Mer information på Intranätet: Möt Microsoft den 5 oktober och b li inspirerad kring Dynamics\, Azure och Power < span class=SpellE>apps (sharepoint.com)

 \;

Vi se s!

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR