Ändring av Södras dimensioner för råspont från 22 till 20 mm - Södra
2013-03-05 15:00

Ändring av Södras dimensioner för råspont från 22 till 20 mm

Råspont 22x90
Södra Timber anpassar nu sitt råspontssortiment till den standard som arbetats fram inom VilmaBas. Det innebär att Södra framöver kommer att lagerföra tjocklekarna 17 mm och 20 mm för lös råspont.

 Råspontsluckor kommer framöver att lagerföras i tjockleken 20 mm. De nominella måtten blir 19 mm och 22 mm. Råspontsluckorna kommer att finnas i bredd på 510 mm respektive 550 mm och längderna i standardsortimentet är 3 600 mm samt 4 800 mm.

>> Du hittar mer information i Södra Timbers sortimentsguide 2013.

Ämne: Trävaruprodukter Etiketter: råspont