Pressmeddelande
2013-02-07 15:51
 | Bolag: Södra  | Ämne: Finansiellt, Föreningen  | Etiketter: Trivselhus

Södra vann tvist mot Ittur

Idag meddelades slutlig skiljedom i tvisten mellan Ittur Redibo AB och Södra Timber AB angående en option för Ittur att återköpa aktierna i Trivselhus.

Skiljenämnden avslog Ittur Redibo ABs talan i sin helhet, och ålade bolaget att ersätta Södra Timber för rättegångskostnaderna.

-Utgången i målet var väntad, men det känns skönt att kunna lägga denna fråga bakom oss, säger Mattias Johansson, Södras chefsjurist.

För mer information, kontakta gärna:
Mattias Johansson, chefsjurist, Södra, 0470-892 98
Magnus Berg, informationsdirektör, Södra, 0470-894 83