Södra Timber Kinda ökar produktionen - Södra
Pressmeddelande
2013-01-29 13:00

Södra Timber Kinda ökar produktionen

Södra Timber Kinda ökar produktionen med 20 procent till 240.000 kubikmeter, vilket är den volym sågverket har tillstånd att såga.

- Vi ser en ökad efterfrågan på våra vidareförädlade furuprodukter i Asien och kan därmed sälja förädlade volymer till en marknad med bättre efterfrågan och pris, säger Håkan Svensson, vd för Södra Timber.

Eftersom Södra Timber har god tillgång på råvara i området och framförallt ett överskott på tall, så passar marknaden väl.

- Vi är välförsörjda med timmer det närmaste halvåret, därefter krävs nykontraktering. De senaste två åren har ett flertal investeringar gjorts på sågverket, vilket gör den speciellt lämpad att såga furu. Upptrappningen påbörjas omgående. Vi håller på att se över bemanningen för att klara ökningen, säger Håkan Svensson.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Håkan Svensson, vd Södra Timber, tfn 0457-316 00

 

Pressbilder för nerladdning:

Håkan Svensson, affärsområdeschef för Södra Wood
Håkan Svensson, affärsområdeschef för...
Foto: Ola Kjelbye
Södra Timber Kinda
Södra Timber Kinda
Foto: Mats Smuelsson
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter Etiketter: Södra Timber Kinda