Nytt utseende på Södras webbar

16 mar 2015
Ämne: Föreningen, Marknadsföring
Bolag: Södra
Som besökare på vår webb har du säkert märkt att den nu ser lite annorlunda ut.

Varsel vid Södras sågverk i Traryd

Pressmeddelande
12 mar 2015
Ämne: Personal
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Wood (Interiör)
Enhet: Södra Wood Traryd
Lövträ från sågverket i Traryd
Södra varslar åtta anställda vid sågverket i Traryd om uppsägning. MBL-förhandlingar har inletts. - Råvaruförsörjningen av lövträ har under en längre tid legat under hälften av behovet och skapat en råvarubrist på löv. Vi ser inte att råvaruläget kommer att förbättras under året och måste därför vidta denna åtgärd, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef för Södra Wood.

Södras avsikt är att bli komplett träleverantör till projekt i Europa

Pressmeddelande
03 mar 2015
Ämne: Miljö, Finansiellt, Forskning och utveckling, Produkter, Investeringar, Personal, Trävaruprodukter, Marknad, Marknadsföring
Bolag: Södra, Södra Wood
Exempel på projekt som även Södra ska kunna utföra med denna satsning.
Arkitekter strävar efter nya lösningar för att använda trä. Södra startar därför den 1 april en ny projektavdelning i Karlstad som ska fungera som ett bollplank där idéer förvandlas till verklighet.

Fortsatta älgbetesinventeringar på bred front

23 feb 2015
Ämne: Föreningen, Skogsbruk, Näringspolitik
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Skogsbruket, genom LRF Skogsägarna (som företräder LRF och landets skogsägarföreningar), Skogsindustrierna, Sveaskog och Bergvik Skog, har enats om en finansieringsmodell för fortsatta älgbetesinventeringar (Äbin) i stor skala.

Södra höjer priset på sågade trävaror av björk

Pressmeddelande
18 feb 2015
Ämne: Finansiellt, Produkter, Trävaruprodukter, Virkespriser, Marknad, Virke
Bolag: Södra, Södra Wood
Södra ser en stark efterfrågan på sågade trävaror av björk, vilket gör att priset anpassas till marknadsläget. Priset höjs med 100 kronor per kubikmeter från den 16 februari.

Södra och Statkraft startar drivmedelsföretag

Pressmeddelande
16 feb 2015
Ämne: Miljö, Forskning och utveckling, Energi, Skogsbruk, Marknad
Bolag: Södra
Fin bokskog.
Södra och Statkraft har skrivit ett samarbetsavtal om att starta ett gemensamt företag för framtida produktion av biodrivmedel. Företaget ska heta Silva Green Fuel AS, ägas till 49 procent av Södra och 51 procent av Statkraft. Biodrivmedel är ett viktigt bidrag i arbetet att nå de nationella och internationella målen om minskning av klimatutsläpp från transportsektorn.

Starkt år för Södra

Pressmeddelande
11 feb 2015
Ämne: Finansiellt, Produkter, Föreningen, Skogsbruk, Investeringar, Avyttringar, Trävaruprodukter, Massaprodukter, Interiörprodukter, Marknad, Produktion , Virke
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Cell, Södra Skog, Södra Wood
Lars Idermark, Koncernchef Södra.
Södra redovisar ett rörelseresultat för 2014 om 1 516 MSEK (-417). Det starka resultatet förklaras av ett bra marknadsläge, goda färdigvarupriser, en gynnsam valutasituation och genomförda effektiviseringar. Styrelsen föreslår föreningsstämman en vinstdelning om 553 MSEK (281) till Södras medlemmar.

Södra inför kontrakteringspremie på lövmassaved

Pressmeddelande
10 feb 2015
Ämne: Produkter
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Lövträd
Södra inför en kontrakteringspremie på 25 kr/m3fub för lövmassaved. Premien gäller från i dag, den 10 februari, och två månader framåt till och med den 10 april.

Södra skeppar stor last med trävaror till USA

Pressmeddelande
09 feb 2015
Etiketter: Södra Wood, transport
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter, Transporter
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Varbergs hamn
Södra ser en ökad efterfrågan av trävaror på den nordamerikanska marknaden och väljer därför att öka leveranserna dit under våren 2015. För att höja servicen har Södra även öppnat ett tredje lager på Floridas östkust.

Södra städar utmed Listerlandets stränder

04 feb 2015
Etiketter: Listerlandet, Sanering
Bolag: Södra, Södra Cell
Den 28 januari startades saneringen av de platsbitar som flutit i land kring Listerlandets stränder. En person har projektanställts för att samordna saneringsarbetet.

Södra först ut med redigeringsfunktion för grön skogsbruksplan på webben

Pressmeddelande
03 feb 2015
Ämne: Forskning och utveckling, Medlemskap
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Skogsbruksplan webb
Efter att ha lanserat en webbversion av grön skogsbruksplan 2011 är Södra nu först ut bland skogsägarföreningarna med att erbjuda sina medlemmar redigeringsfunktion i dessa planer.

Stort våtmarksprojekt i Attsjö i Södras regi

30 jan 2015
Etiketter: skogens vatten, miljö
Ämne: Miljö, Föreningen, Skogsbruk, Medlemskap
Bolag: Södra
Södras våtmarksprojekt i Attsjö, cirka 20 km öster om Växjö, håller nu på att avslutas. Södra har tillsammans med fem skogsägare återskapat Lilla Attsjön på ca 60 hektar. Det praktiska arbetet med den blivande fågelsjön har avslutats och sjön håller nu på att vattenfyllas. Till våren välkomnas både fåglar och människor.

Södra startar sliperi i Gislaved

Pressmeddelande
29 jan 2015
Etiketter: sliperi, Södra Wood
Ämne: Investeringar
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Sågklinga
Affärsområdet Södra Wood startar ett eget sliperi av klingor och band i före detta Gummifabriken i Gislaved. - Slipning av klingor och band är mycket viktigt för att få upp hastigheter och sågutbyte på våra sågverk och ska därför tillhöra vår kärnverksamhet. Två personer har anställts och är redan på plats för att utbildas och ställa i ordning lokalen, säger Håkan Svensson, affärsområdechef för Södra Wood.

Södras trä på Astrid Lindgrens Näs

27 jan 2015
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter
Bolag: Södra, Södra Wood
Södras trä på Astrid Lindgrens Näs_2014
Träprodukter från Södra har bidragit till att ombyggnaden av besökspaviljongen vid Astrid Lindgrens barndomshem Näs har blivit riktigt lyckad. Projektet kan nu bli nominerat till det prestigefulla Träpriset 2016.

Södra sänker priset på normaltimmer och klensortiment av barr samt höjer priset på lövtimmer

Pressmeddelande
26 jan 2015
Etiketter: prisförändring
Ämne: Produkter, Skogsbruk, Prislistor och ändringar, Virkespriser, Virke
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Snabbvuxet gallringsvirke av gran.
Marknaden för sågade trävaror har gradvis försämrats under slutet av 2014 och osäkerheten på marknaden består. Med anledning av marknadssituationen gör Södra en mindre justering av priserna på sågbara barrsortiment. Utvecklingen för sågade trävaror av löv är däremot positiv och efterfrågan är god vilket möjliggör en justering uppåt för björk- och ektimmer.

Framgångssagan MoveHome fortsätter

Pressmeddelande
23 jan 2015
Etiketter: Trivselhus, MoveHome
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter
Bolag: Södra, Södra Trivselhus
MoveHome
MoveHome har enligt Byggfaktas färska statistik etablerat sig som ett starkt varumärke på husmarknaden redan efter två år. - Vi revolutionerar sättet att bygga hus och under 2015 fortsätter vi vår snabba utveckling med fler visningshus och fler tomter, säger vd Jan Johansson.

Kamp mot granbarkborren efter stormen Egon

21 jan 2015
Ämne: Föreningen, Skogsbruk, Virkespriser, Säkerhet, Virke
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Stormskog utanför Rottne.
Arbetet efter stormen Egon i förra veckan fortsätter och Södra lägger nu stor vikt vid att börja upparbeta den fallna skogen. Grundpriserna är tills vidare oförändrade.

Nedgrävd kraftledning är tekniskt möjlig

19 jan 2015
Ämne: Föreningen, Energi, Investeringar, Näringspolitik
Bolag: Södra
Representanter för markägare, kommunerna och riksdagen säger nej till luftledning.
Det finns inga hinder för att gräva ned kraftledningen mellan Oskarshamn och Hemsjö. Det framkom idag på en presskonferens som LRF Sydost och Södra Skogsägarna bjöd in till. På plats fanns markägare, kommunrepresentanter och politiker som visade en enad front mot en luftburen ledning.

Södras investeringar uppmärksammas

16 jan 2015
Etiketter: investering, expansion
Ämne: Produkter, Investeringar, Massaprodukter, Marknad
Bolag: Södra, Södra Cell
Jonas Eriksson, platschef vid Södra massabruk i Värö.
Att Södra investerar i sina tre massabruk har vi skrivit om det senaste året. Tidningen *Nordiska projekt har även de uppmärksammat koncernens satsningar och valde att i sitt förra nummer viga största delen av tidningen till händelserna i Värö, Mörrum och Mönsterås.

3 miljoner skogskubikmeter beräknas ha skadats i stormen Egon

Pressmeddelande
13 jan 2015
Etiketter: Stormen Egon
Ämne: Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Fallna träd från Hasslekärrs Lantbruk, Tidaholms kommun, Valstad socken efter stormen Egon 2015.
Södra uppskattar att cirka 1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Egon, vilket motsvarar cirka 3 miljoner skogskubikmeter i Götaland. Det är betydligt mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppmätts. Södra bedömer att skadornas omfattning kan ha begränsats av gynnsam vindriktning, att tidigare stormar fällt känsliga skogsbestånd och att skogsskötseln bättre anpassats till stormrisken.

Plastbitar följde med avloppsvatten ut från Mörrum

13 jan 2015
Ämne: Miljö
Bolag: Södra, Södra Cell
Enhet: Södra Cell Mörrum
En havererad lucka på en av Södra Cell Mörrums biobassänger har orsakat att små plastbitar, så kallade bärare, från reningen följt med ut i havet.

Södra kartlägger stormen Egons framfart

Pressmeddelande
12 jan 2015
Etiketter: Stormen Egon
Ämne: Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Stormfällning av skog efter stormen Simone i Växjö verksamhetsområde
Stormen Egon som drog in över södra Sverige den 10-11 januari bedöms i dagsläget ha orsakat mindre skogsskador än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppnåddes. Ett intensivt arbete för att kartlägga skadornas omfattning på Södras medlemsfastigheter pågår nu.

Trivselhus förvärvar attraktiv mark

Pressmeddelande
12 jan 2015
Etiketter: Trivselhus
Bolag: Södra, Södra Trivselhus
Enhet: Trivselhus
Picture 015
Hustillverkaren Trivselhus har förvärvat tomtmark i området Lilla Bråta, Lerums kommun. -Detta stärker våra möjligheter att erbjuda attraktivt villaboende med närhet till Göteborgs centrum, säger Trivselhus VD Jan Johansson.

Skador efter stormen Egon

11 jan 2015
Etiketter: Stormen Egon, storm
Ämne: Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Stormfällning av skog efter stormen Simone i Växjö verksamhetsområde
Stormen Egon drog in över södra Sverige och orsakade en hel del skador i helgen. Den första bedömningen är dock att skadorna sannolikt är mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppträdde.

Utökad impregnering i Åtvidaberg möter marknadens krav

Pressmeddelande
08 jan 2015
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter
Bolag: Södra
Impregnerat trä
Södras impregneringsverk i Åtvidaberg har fått tillstånd att impregnera 35 000 kubikmeter trävaror, vilket är 15 000 kubikmeter mer än det förra tillståndet tillät.

10 år efter stormen Gudrun - skogsbruket åter i balans

Pressmeddelande
07 jan 2015
Etiketter: stormen gudrun
Ämne: Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Stormen Gudrun
I januari 2005 drog stormen Gudrun fram över Götaland och fällde omkring 200 miljoner träd motsvarande 75 miljoner kubikmeter virke. I dag, tio år senare, är skogsbruket åter i balans. "Återplanteringsarbetet har hållit hög hastighet och stormhyggena är tillfredställande föryngrade, berättar Göran Örlander, skogschef på Södra"