Pressrum - Södra

500 000 ton dissolvingmassa producerad

Pressmeddelande
23 maj 2016
Ämne: Produkter, Massaprodukter
Bolag: Södra, Södra Cell
purple
I mitten av maj har Södra producerat 500 000 ton dissolvingmassa vid sitt massabruk i Mörrum. Produktionen startade i december 2011 och har sedan dess visat en stadig uppgång.

Mångfald i skogen stärker samhället

22 maj 2016
Ämne: Miljö, Skogsbruk
Bolag: Södra, Södra Skog
Svanån är klassad som riksintresse och länsstyrelsen i Jönköping håller på med restaureringsarbete, bland annat av öringsstammen.
Den 22 maj är FN:s internationella dag för biologisk mångfald, ett begrepp som gagnar samhället ur många aspekter. Södra har arbetat för att främja detta under lång tid.

Se inslaget från Södras föreningsstämman

19 maj 2016
Etiketter: föreningsstämma
Ämne: Föreningen, Medlemskap
Bolag: Södra
Lena Ek vid Södras föreningsstämma 2016.
Den 18 maj bjöd Södra in till föreningsstämma i Jönköping. Stämman hade temat Innovation och konkurrenskraft och innehöll bland annat föreläsningar, diskussioner, utställningar och prisutdelningar.

Södras stämma beslutade om miljardutdelning till medlemmarna

Pressmeddelande
18 maj 2016
Ämne: Finansiellt, Forskning och utveckling, Produkter, Föreningen, Skogsbruk, Trävaruprodukter, Massaprodukter, Marknad, Medlemskap
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Cell, Södra Skog, Södra Wood
Södras Föreningsstämma 2016
Södras stämma beslutade om att dela ut 1 miljard kronor till medlemmarna. Styrelsen omvaldes, inklusive Lena Ek som ordförande.

Södras stämma uppmanar Skogsstyrelsen att upphöra med publicering av avverknings-anmälningar

18 maj 2016
Ämne: Föreningen, Skogsbruk, Näringspolitik
Bolag: Södra, Södra Skog
Föreningsstämma 2016
Södras stämma uppmanar Skogsstyrelsen att omgående upphöra med att, utan markägarnas samtycke, publicera uppgifter om avverkningsanmälningar på sin hemsida. Södra anser att publiceringen strider mot såväl Datainspektionens yttrande i frågan som personuppgiftslagen.

Utdelning av stipendier vid Södras föreningsstämma

18 maj 2016
Etiketter: stipendium
Ämne: Föreningen, Skogsbruk
Bolag: Södra
Stipendium ur Gösta Edströms hedersfond tilldelades Henning Gustavsson för att göra en utredning angående "Små maskiner i gallring". Styrelsens pris till Lars-Eric Åströms ära tilldelades Jan-Olof Thorstensson för arbetet inom Säker Skog.

Rörelseresultat på 334 MSEK för Södra-koncernen

Pressmeddelande
18 maj 2016
Ämne: Miljö, Finansiellt, Produkter, Föreningen, Skogsbruk, Investeringar, Trävaruprodukter, Massaprodukter, Marknad
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Cell, Södra Skog, Södra Wood
Lars Idermark, Vd och koncernchef
Södras rörelseresultat för årets fyra första månader uppgick till 334 MSEK (941). Omsättningen uppgick till 6 239 MSEK (6 243) och rörelsemarginalen till 5 procent (15).

Jörgen Lindquist utsedd till affärsområdeschef för Södra Wood

Pressmeddelande
16 maj 2016
Ämne: Finansiellt, Produkter, Personal, Trävaruprodukter
Bolag: Södra, Södra Wood
Jörgen Lindquist, Södra
Jörgen Lindquist har utsetts till affärsområdeschef för Södras Wood. Jörgen Lindquist har sedan den 14 mars varit tillförordnad chef för affärsområdet. - Jörgen Lindquist har en gedigen bakgrund och internationell erfarenhet och kommer att vara en tillgång i vårt fortsatta arbete med att förbättra den långsiktiga lönsamheten inom Södra Wood, säger Lars Idermark, vd och koncernchef

Södras föreningsstämma 18 maj

16 maj 2016
Ämne: Föreningen
Bolag: Södra
Södras föreningsstämman kommer att hållas i Jönköping den 18 maj med start klockan 10 och slut klockan 17.

Mer dialog för bättre skogsupplevelse

Pressmeddelande
16 maj 2016
Ämne: Skogsbruk
Bolag: Södra, Södra Skog
Skogar nära tätorter behöver precis som andra skogsområden skötas på rätt sätt ur både produktions- och miljöhänseende. Ett problem har varit att det inte varit känt för närboende vad som görs. Nu tar Södra i Höörs verksamhetsområde initiativ för att förbättra dialogen.

Södra Cell Värö- Sveriges största byggarbetsplats

13 maj 2016
Ämne: Personal, Underhåll, Arbetsmiljö
Bolag: Södra
Värö bruk är Sveriges just nu största byggarbetsplats. Under fem veckor är det drygt 3 000 personer som jobbar på området mot den vanliga styrkan på 350. Det kräver en hel del logistik och man har bland annat dammsugit hela landet på byggbaracker.

Södra vidtar försiktighetsåtgärder för att minska brandrisken

11 maj 2016
Ämne: Skogsbruk, Arbetsmiljö, Säkerhet
Bolag: Södra
Brandrisken i skog och mark är för närvarande stor i Blekinge, Kalmar län, på Öland och Gotland och ökar troligen de närmaste dygnen. Eldningsförbud råder i Blekinge län och på Gotland.

Debattartikel: Låt klimatarbetet synas i arkitekturen

03 maj 2016
Det omdebatterade Nobel Center bör byggas av trä, inte av sten, glas och metall. Det skriver Helen Biström, ordförande Sveaskog, och Lena Ek, ordförande Södra som anser att trä borde vara det hållbara förstahandsvalet för framtida symboltunga byggnader.

Södra Cell är fusionerat

02 maj 2016
Ämne: Föreningen, Koncernfakta, Juridik
Bolag: Södra, Södra Cell
Södra Cell är nu en del av Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Det står klart sedan Bolagsverket idag har bekräftat fusionen.

Södra inför gallringstjänst med markskoning

Pressmeddelande
02 maj 2016
Ämne: Miljö, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Södra tar ytterligare ett steg för att minska risken för körskador i skogsbruket och inför den 2 maj en ny gallringstjänst med markskoningsgaranti. Sedan tidigare finns en markskoningsgaranti i slutavverkning. Målet är att förbygga och minimera markskador. I den nya gallringstjänsten utlovas även en kvalitetsgaranti.

Södra på miljömålskonferens i Växjö

29 apr 2016
Ämne: Miljö, Skogsbruk, Näringspolitik
Bolag: Södra
miljömålskonferens
Kommuner, politiker och näringsliv. Miljösamordnare, chefer och några studenter. Alla samlades de på onsdagen i Växjö för två dagars konferens med fokus på miljön.

Fibertillgången bakom Södras expansion

28 apr 2016
Etiketter: Södra
Ämne: Investeringar
Bolag: Södra
Södra Cell Värö
Södras område är södra Sverige. Där äger medlemmarna vartannat träd och regionen har en årlig avverknings- och hållbarhetspotential om vardera 25 miljoner kubikmeter fiber. Det var mot den bakgrunden som Södra kände att tiden var inne att gå vidare med den länge planerade utbyggnaden av massabruket i Värö.

Valmet AB levererar brunmassatvätt till Södra Cell Mörrum

Pressmeddelande
27 apr 2016
Ämne: Underhåll
Bolag: Södra
Södra Cell Mörrum
I februari 2016 beslutade Södras styrelse att investera 1 miljard kronor i en ny indunstning och en modernisering av brunmassatvätten på dissolvinglinjen. Södra ger nu Valmet AB uppdraget att leverera maskinutrustningen till brunmassatvätten.

Södra i låneavtal om 1 Mdr SEK med NIB

Pressmeddelande
22 apr 2016
Ämne: Finansiellt, Investeringar, Massaprodukter, Marknad
Bolag: Södra
Södra Cell Värö
Södra Skogsägarna ekonomisk förening och Nordiska Investeringsbanken (NIB) har tecknat ett låneavtal på 1 Mdr SEK (108 miljoner euro). Lånet ska användas för att finansiera expansionen av massabruket i Värö.

Ett handslag för god miljöhänsyn i skogen

19 apr 2016
Ämne: Föreningen, Skogsbruk, Näringspolitik
Bolag: Södra
Skogssektorn har i bred samverkan tagit fram gemensamma målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket. Det manifesterades med ett handslag för att visa att skogsbruket står bakom målbilderna och att arbetet fortsätter. - Målbilderna är ett resultat av ett bra och rejält jobb, sade Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Södra beviljar 2,5 miljoner kronor till nya forskningsprojekt

Pressmeddelande
19 apr 2016
Etiketter: forskning
Ämne: Forskning och utveckling
Bolag: Södra
Swedish spruce forest in the summer
Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning beslutade vid senaste styrelsemötet att bistå fyra nya forskningsprojekt med totalt 2,5 miljoner kronor.

Lena Ek blir ordförande i forskningssamarbetet FTP

18 apr 2016
Etiketter: Lena Ek
Ämne: Personal
Bolag: Södra
Lena Ek
Södras ordförande Lena Ek har utsetts till ny ordförande för det europeiska forskningssamarbetet Forest-based Sector Technology Platform, FTP.

Styrelsen i Södra förslås bli omvald

Pressmeddelande
15 apr 2016
Ämne: Föreningen, Personal
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Styrelsemöte
Valberedningen i Södra föreslår att de ledamöter vars mandat går ut 2016 väljs för ytterligare en period. Det betyder att inga förändringar i styrelsen föreslås till stämman som hålls den 18 maj.

3 frågor till Lena Ek, styrelseordförande

15 apr 2016
Ämne: Föreningen
Bolag: Södra
Lena Ek, styrelseordförande i Södra.

Leverantör vald för miljardinvesteringen i Södra Cell Mörrum

Pressmeddelande
13 apr 2016
Etiketter: Södra Cell, Mörrum
Ämne: Miljö, Produkter, Investeringar, Massaprodukter, Marknad
Bolag: Södra, Södra Cell
I februari 2016 beslutade Södras styrelse att investera 1 miljard kronor i en ny indunstning och en modernisering av brunmassatvätten på dissolvinglinjen där textilmassa tillverkas. Södra ger nu ANDRITZ Oy, dotterbolag i den internationella teknologikoncernen ANDRITZ, uppdraget att leverera indunstningen.

Trippelnyttan - så bidrar skogen till ett bättre klimat

07 apr 2016
Ämne: Skogsbruk, Näringspolitik
Bolag: Södra
Skog; glänta; sommarkväll; löv; björk.
Under det senaste året har atmosfärens koldioxidhalt nått nivån 400 ppm. Detta visar långsiktiga mätningar på Hawaii ( den s.k. Keelingkurvan). Forskarna är säkra på att detta är skadligt för jordens klimat. Det gäller att ta bort koldioxid ur atmosfären.

Marcus Svensson blir näringspolitisk kommunikatör i Södra

07 apr 2016
Ämne: Personal, Näringspolitik, Marknadsföring
Bolag: Södra
Marcus Svensson, i dag politisk chefredaktör på Smålandsposten, har rekryterats till en nyinrättad tjänst som näringspolitisk kommunikatör i Södra.

Lars Idermark vald till ordförande i Swedbank

05 apr 2016
Etiketter: Lars Idermark, Lena Ek
Bolag: Södra
Lars Idermark, Vd och koncernchef
Lars Idermark valdes på tisdagen till ordförande i Swedbank. Uppdraget är på ett år.

Vi siktar mot världsrekord

05 apr 2016
Ämne: Produkter, Investeringar, Massaprodukter, Marknad
Bolag: Södra, Södra Cell
Lars Idermark och Valmets VD
I måndags träffades Södras och Valmets koncernchefer för sista gången innan stoppet av fabriken. Slutspurten av projekt Expansion Värö närmar sig och den 7 maj stängs produktionen på Södra Cell Värö ned och fem intensiva veckor följer då gamla maskiner plockas bort och nya och större monteras in.

Lars Idermark lämnar styrelsen för Aleris

Pressmeddelande
03 apr 2016
Etiketter: Lars Idermark
Ämne: Föreningen, Personal
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Lars Idermark, VD och koncernchef
Lars Idermark, som av valberedningen nominerats till posten som styrelseordförande i Swedbank, har meddelat huvudägarna i Aleris att han önskar lämna ordförandeskapet i Aleris styrelse, vilket sker omgående.

Södra förvärvar Crown Timber

Pressmeddelande
31 mar 2016
Ämne: Produkter, Investeringar, Personal, Trävaruprodukter, Marknad, Marknadsföring
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Wood
Sågverket i Värö
Södra förvärvade den 31 mars de resterande aktierna i Crown Timber Group Plc (Crown Timber). Södra innehar sedan tidigare cirka 20 procent av aktierna.

Lars Idermark föreslås som ordförande i Swedbank

30 mar 2016
Etiketter: Lars Idermark
Ämne: Föreningen, Personal
Bolag: Södra
Lars Idermark, President and CEO
Södras vd och koncernchef Lars Idermark har fått frågan om att inträda som ordförande i Swedbank för ett år framåt, om så årsstämman den 5 april beslutar om detta.

Ökad export av energiprodukter

Pressmeddelande
22 mar 2016
Ämne: Miljö, Produkter, Energi, Skogsbruk, Trävaruprodukter, Marknad
Bolag: Södra
Södras produktion av bioenergi växer, och allt fler avtal sluts. Nu ökar även exporten av energiprodukter. Det är framförallt på den danska marknaden det finns en stor efterfrågan, men intresse börjar vakna på fler marknader.

Slutsats i rapport om 400 kV-kraftledningen: Gör om och gör rätt!

Pressmeddelande
17 mar 2016
Ämne: Juridik, Näringspolitik
Bolag: Södra, Södra Skog
Presskonferens i Nybro 17 mars 2016.
- Gör om och gör rätt, det tjänar alla på! Den slutsatsen kan dras sedan konsultföretaget Pöyry presenterat sin analys av konsekvenserna för människor och företag i sydöstra Sverige av den 20 mil långa 400 kV-ledningen. Rapporten visar på stora brister i samrådsprocessen. Det behövs också ny lagstiftning och ett ersättningssystem som fullt ut kompenserar berörda markägare.

En Södra-gård klimatkompenserar för 40 svenskar

16 mar 2016
Ämne: Miljö, Föreningen, Skogsbruk
Bolag: Södra, Södra Skog
Skogslandskap
Den växande skogen och de produkter som förädlas ur den tar årligen upp koldioxid nog för att kompensera för 40 svenskar - på en genomsnittlig skogsgård bland Södras medlemmar.

Jörgen Lindquist blir t f chef för Södra Wood

Pressmeddelande
14 mar 2016
Ämne: Finansiellt, Produkter, Personal, Trävaruprodukter
Bolag: Södra, Södra Wood
Jörgen Lindquist, CFO i Södra.
Jörgen Lindquist, CFO i Södra, tar över som tillförordnad chef för affärsområdet Södra Wood efter Håkan Svensson.

Södras års- och hållbarhetsredovisning 2015 finns nu tillgänglig

07 mar 2016
Ämne: Miljö, Finansiellt, Föreningen
Bolag: Södra, Södra Cell, Södra Skog, Södra Wood
Södras års-och hållbarhetsredovisning 2015 finns nu att läsa som pdf på vår hemsida.

Södras lastbilar och anläggningsmaskiner blir fossilfria

01 mar 2016
Ämne: Miljö, Forskning och utveckling, Energi
Bolag: Södra
Södra har beslutat att använda biodrivmedlet HVO* som bränsle i sina lastbilar och anläggningsmaskiner i koncernen. HVO är ett klimatsmart alternativ till fossil diesel.

Södra höjer priset för barrmassa i Europa från 1 april

Pressmeddelande
29 feb 2016
Ämne: Produkter, Massaprodukter, Marknad
Bolag: Södra, Södra Cell
Lastning av pappersmassa.
Efter en tid av sjunkande massapriser under fjolåret har marknaden för barrmassa under början av 2016 stabiliserats, och utsikterna är fortsatt goda. Ett antal globala prisinitiativ har redan tagits.

SIWood får pris för snabbast växande exportföretag

25 feb 2016
Ämne: Trävaruprodukter
Bolag: Södra, Södra Wood (Interiör)
SIWood får pris för snabbast växande exportföretag
SIWood i Litauen, som ingår i Södrakoncernen, har utsetts till snabbast växande exportföretag i Panevezysregion mellan 2014 och 2015. SIWood har lyckats med bedriften att ökat exporten med 41 procent. Priset delades ut i Vilnius av Litauens premiärminister Algirdas Butkevičius.

Allt fler avverkningar får högsta miljöbetyg

Pressmeddelande
23 feb 2016
Ämne: Miljö, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Södra har blivit allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid slutavverkningar. Det visar företagets Gröna bokslut för 2015. Andelen godkända slutavverkningsområden har ökat från 72 till 92 procent sedan 2010. Samtidigt har kvaliteten på hänsyn i de godkända områdena blivit högre.

Miljardinvestering i Mörrum

Pressmeddelande
17 feb 2016
Ämne: Finansiellt, Produkter, Investeringar, Massaprodukter, Marknad
Bolag: Södra, Södra Cell
Den 16 februari fattade Södras styrelse beslut om att genomföra en miljardinvestering på massabruket i Mörrum. Investeringen är andra steget i en långsiktig satsning på Södra Cell Mörrum och innebär att kapaciteten ökar med 45 000 ton.

Starkt 2015 för Södra, hög utdelningsnivå och fortsatta investeringar för framtiden

Pressmeddelande
17 feb 2016
Ämne: Finansiellt, Produkter, Föreningen, Skogsbruk, Investeringar, Trävaruprodukter, Massaprodukter, Marknad, Medlemskap
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Cell, Södra Skog, Södra Wood
Lars Idermark, Koncernchef
Södras rörelseresultat för 2015 ökade till 2 162 MSEK (1 516) och styrelsen föreslår en vinstdelning om 1 002 MSEK (553) till medlemmarna. Samtidigt fortsätter Södra sitt investeringsprogram och satsar ytterligare 1 miljard kronor på massabruket i Mörrum.

Södra sänker priset på talltimmer

Pressmeddelande
15 feb 2016
Ämne: Produkter, Skogsbruk, Marknad, Virke
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Virkesvälta vid skogsväg
Södra sänker priset för talltimmer med 25 kronor per kubikmeter fast under bark (m3fub).

Södra säljer väggsystemet SödraSmart

Pressmeddelande
08 feb 2016
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter
Bolag: Södra, Södra Wood
Södra har sålt produktionen av väggsystemet SödraSmart till Smartax AB. Smartax AB tar över tillverkning och försäljning av SödraSmart från 1 mars 2016. Smartax kommer driva vidare och utveckla SödraSmart för att möta marknadens behov.

Förnyat erbjudande för framtidens skog

Pressmeddelande
01 feb 2016
Ämne: Miljö, Produkter, Skogsbruk, Marknad, IT och Telefoni, Medlemskap
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
1 februari släpper Södra ett nytt paket med skogliga tjänster. De nya tjänsterna kommer att underlätta skogsägandet och ge möjlighet till ökad lönsamhet på medlemmarnas skogsgårdar. Bland nyheterna finns ekonomisk rådgivning och utvecklade digitala tjänster.

Regeringen bör invänta konsekvensanalys

Pressmeddelande
29 jan 2016
Ämne: Energi, Näringspolitik
Bolag: Södra
Regeringen har beslutat att bevilja Svenska Kraftnät förundersökningstillstånd för att undersöka markförhållande för den planerade 400 kV kraftledningen i Tingsryds kommun. Beslutet berör markägare som tidigare överklagat Länsstyrelsens beslut om förundersökning. Södra och LRF vänder sig emot beslutet då den konsekvensanalys som nu görs inte ännu är avslutad.

20 år med forskning på Södra

Pressmeddelande
25 jan 2016
Etiketter: forskning, innovation
Ämne: Miljö, Forskning och utveckling, Produkter, Skogsbruk, Marknad, Marknadsföring
Bolag: Södra
Forskning, lab, test, glaskolvar
Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har nu verkat i drygt 20 år. 250 miljoner kronor har tillförts stiftelsen sedan starten 1995 och 175 miljoner har delats ut. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.

Rekord för höstplantering

Pressmeddelande
19 jan 2016
Ämne: Miljö, Produkter, Skogsbruk, Marknad
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Planta vid Flåboda Plantskola.
Under hösten 2015 planterades 5 miljoner skogsplantor från Södra. Det är den högsta volymen som planterats på hösten sedan stormåren 2005 och 2007. Södra levererade totalt 33 miljoner skogsplantor under 2015.

Varför svartmåla skogsbruket? - Kommentar till debatt om klimatavtal

15 jan 2016
Ämne: Miljö, Föreningen, Skogsbruk, Näringspolitik
Bolag: Södra
Fin bokskog.
Kommentar från Södra till debatt om klimatavtal, hållbart skogsbruk startad av Eskil Erlandsson (c) och Kristina Yngwe (c) och kommenterad av Stina Bergström (mp).

Södras sågverk i Värö är Sveriges största

Pressmeddelande
12 jan 2016
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter, Marknad, Virke
Bolag: Södra, Södra Wood
Södras sågverk i Värö är Sveriges största.
Södras sågverk i Värö är Sveriges största. Det framgår av det sammanställda resultatet för 2015. Under 2015 producerades nära 600 000 kubikmeter sågad volym i Värö.

Södra har sålt sågverket Hauerseter till RingAlm Tre

Pressmeddelande
07 jan 2016
Etiketter: Hauerseter
Ämne: Avtal
Bolag: Södra, Södra Wood
Romerike.
Södra överlät sågverket Hauerseter i Romerike, Norge, till RingAlm Tre As den 6 januari 2016. I avtalet förpliktigar sig RingAlm Tre att upprätthålla verksamheten vid anläggningen samt även att ta över större delen av medarbetarna vid sågverket.