Sök

Din sökning efter Södra Timber gav 21 träffar

 

Vårt erbjudande

Södra Timber är ett av Sveriges ledande sågverksföretag och tillverkar främst konstruktionsvirke och byggprodukter i trä som används till bland annat takstolar, golvbjälklag, reglar, ytterpaneler, möbler och golv.

Etiketter:Södra Timber

Datum: 2014-06-27

 

Södra Timber inleder samarbete med polskt företag

Södra Timber inleder ett samarbete med företaget Wood Brokers i Poznan om försäljning i Polen.

Etiketter:Södra Timber, sågade trävaror, marknad

Datum: 2014-06-11

 

Södra Timber inleder samarbete med polskt företag

Södra Timber inleder ett samarbete med företaget Wood Brokers i Poznan om försäljning i Polen.

Etiketter:Södra Timber, sågade trävaror, marknad

Datum: 2014-06-11

 

Södra satsar på sågverket i Torsås

Södras sågverk i Torsås ökar sågningen med cirka tio procent, vilket innebär att justerverket går upp från 10-timmarsskift till 2-skift. Samtidigt investerar sågverket i tillverkning av råspontluckor. De båda satsningarna innebär någon enstaka nyanställning.

Etiketter:Södra Timber, sågade trävaror, sågverk

Datum: 2014-04-03

 

Södra utökar produktionen vid sågverket i Värö och nyanställer

Södras sågverk i Värö utökar från 2,5-skift till 3-skift från och med september i år och får därmed en årstakt på 600 000 kubikmeter. Bemanningen ökar med 20 personer och rekryteringen är i full gång.

Etiketter:Södra Timber, trävaror, trävaruprodukter, produktion

Datum: 2014-03-27

 

Ökad hyvelproduktion och nyanställningar vid Södras sågverk i Ramkvilla

Södras sågverk i Ramkvilla utökar med ett nattskift på hyvellinjen, vilket innebär att den årliga, hyvlade produktionen ökar med 30 000 kubikmeter. Förändringen medför nyanställning av sex personer.

Etiketter:Södra Timber, sågverk, sågade trävaror, Ramkvilla

Datum: 2014-03-06

 

Ökad produktion och nyanställningar vid Södras sågverk i Traryd

Den 1 april går Södras sågverk i Traryd upp i tvåskift, dubblar produktionen och anställer sex personer.

Etiketter:Södra Timber, lövträ

Datum: 2014-02-20

 

Södras resultatrapport för 2013

Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader blev 400 miljoner kronor, en ökning med 1 329 miljoner jämfört med föregående år.

Etiketter:resultatrapport, trävaruprodukter, skogsbruk, Södra Cell, Södra Timber, Södra Skog, Södra Interiör, Lars Idermark

Datum: 2014-02-13

 

Södra ökar vidareförädlingen vid sågverket i Värö

Södra Timber Värö ökar vidareförädlingen av trävaror och tillsvidareanställer fem personer. Bakgrunden är ökad produktion av framförallt råspont samt trall anpassad till den brittiska marknaden.

Etiketter:Södra Timber, trävaror, trävaruprodukter

Datum: 2014-01-16

 

Våra affärsområden

Södra har en betydande produktion av pappersmassa, trävaror, biobränslen och interiörträprodukter. Produkterna säljs till största delen på den internationella marknaden. Medlemmarna levererar skogsråvara till sin industri till marknadsmässiga priser, därigenom främjas lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk.

Etiketter:Södra Timber, Södra Cell, Södra Interiör, Södra Skog, trävaror, pappersmassa, interiörträ, virke

Datum: 2013-07-31

 

Trävaror

Trä är ett omtyckt material med många goda egenskaper, inte minst som byggmaterial.

Etiketter:trävaror, Södra Timber, sågverk, byggprodukter

Datum: 2013-07-02

 

Södra samlar sina sågverk i Södra Timber

Södra Timber övertar lövsågverken i Djursdala och Traryd från affärsområdet Södra Interiör. Övergången sker den 1 juli. Genom beslutet samlas Södras samtliga sågverk i ett affärsområde.

Etiketter:Södra Interiör, Södra Timber

Datum: 2013-06-20

 

Södra Timber

Trä är ett omtyckt material med många goda egenskaper, inte minst som byggmaterial.

Etiketter:Södra Timber, trävaror

Datum: 2013-05-20

 

Start

Etiketter:Södra Timber

Datum: 2013-04-05

 

Södra Timber investerar i justeringslinje i Värö

Södra Timber har upphandlat en justeringslinje för sidobräder till sågverket i Värö för att möta behovet vid den planerade produktionsökningen efter sommaren. Produktionsstart är beräknad till juni.

Etiketter:Södra Timber, sidobrädor, justeringslinje, Södra Timber Värö

Datum: 2013-02-07

 

Håkan Svensson blir vd för Södra Timber

Beslut har fattats om att utse Håkan Svensson, Södras nuvarande skogsdirektör, till vd för Södra Timber.

Etiketter:Södra Timber, Håkan Svensson, koncernledning

Datum: 2013-02-05

 

Södra Timbers sortimentguide för 2013

I Södra Timbers sortimentguide för 2013 presenteras ett antal produkter och nyheter i serviceutbudet.

Etiketter:sortiment, trävaror, Södra Timber, byggträ, konstruktionsvirke

Datum: 2013-01-21

 

Rationaliseringar på Södra Timbers sågverk i Kisa

Södra Timber Kinda omvandlas till en ren furusåg och samtidigt rationaliseras anläggningen. Effektiviseringen innebär en anpassning av personalstyrkan.

Etiketter:Södra Timber, Kinda

Datum: 2012-01-31

 

7,3 miljoner till träbyggnadsgruppen vid Linnéuniversitetet

Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet och industrin finansierar tillsammans forskningsprojektet ”Nytt paradigm för hållfasthetssortering av konstruktionsvirke”. Södra Timber är medfinansiär.

Etiketter:forskning, Linnéuniversitetet, Södra Timber, konstruktionsvirke

Datum: 2011-12-12

 

Södra Timber investerar i ny värmepanna i Långasjö

Södra Timbers styrelse har beslutat att investera i en ny pannanläggning i sågverket Södra Timber Långasjö. Pannan har en effekt om 20 megawatt och kommer att sättas på plats och tas i drift under våren.

Etiketter:Södra Timber

Datum: 2011-02-01

 

Södra lägger ned sågverket i Åtvidaberg och konverterar sågverket i Traryd till lövträproduktion

Södra lägger ned huvuddelen av verksamheten vid sågverket Södra Timber Åtvidaberg. 39 anställda berörs av förändringen och MBL-förhandlingar startar omedelbart.

Etiketter:Södra Timber

Datum: 2011-02-01

 
Visar 1 till 21 av totalt 21 träffarI våra kundnät och portaler finner du som är kund eller leverantör service och tjänster dygnet runt.  

För Södra Timbers kunder:
>> Butikernas butik

För Södra Cells kunder:
>> PulpServices Online

För Södra Interiörs kunder:
>> Södra Interiörs ÅF-butik

För Södra Skogs entreprenörer:
>> Produktionsportalen

För medlemmar i Södra:
>> Skogsägarnätet

Lediga jobb

Visa fler