Sökning - Södra
Sök

Din sökning efter Södra Cell gav 35 träffar

 

Leverantör vald för miljardinvesteringen i Södra Cell Mörrum

I februari 2016 beslutade Södras styrelse att investera 1 miljard kronor i en ny indunstning och en modernisering av brunmassatvätten på dissolvinglinjen där textilmassa tillverkas. Södra ger nu ANDRITZ Oy, dotterbolag i den internationella teknologikoncernen ANDRITZ, uppdraget att leverera indunstningen.

Etiketter:Södra Cell, Mörrum

Datum: 2016-04-13

 

Leverantör vald för miljardinvesteringen i Södra Cell Mörrum

I februari 2016 beslutade Södras styrelse att investera 1 miljard kronor i en ny indunstning och en modernisering av brunmassatvätten på dissolvinglinjen där textilmassa tillverkas. Södra ger nu ANDRITZ Oy, dotterbolag i den internationella teknologikoncernen ANDRITZ, uppdraget att leverera indunstningen.

Etiketter:Södra Cell, Mörrum

Datum: 2016-04-13

 

Ny flisfabrik växer fram i Mörrum

På Södra Cell Mörrum kan man nu ana den nya flisfabriken som planeras att stå färdig i mars 2016.

Etiketter:Mörrum, Flisfabrik, Södra Cell, expansion

Datum: 2015-06-10

 

Produkter

Södras tre massabruk har tillsammans en total produktionskapacitet på 1,6 miljoner ton pappersmassa per år. I december 2011 startade produktionen av textilmassa och årsproduktionen beräknas till 170 000 ton.

Etiketter:pappersmassa, Södra Cell, textilmassa

Datum: 2015-06-03

 

Om Södra Cell

Södra Cell är en av världens största tillverkare av pappersmassa för avsalumarknaden, med en sammanlagd årsproduktion på 1,6 miljoner ton.

Etiketter:Södra Cell, pappersmassa, textilmassa, kompositmaterial, cellulosa

Datum: 2015-06-03

 

Södra investerar drygt 100 MSEK i massabruket i Mönsterås

Södra investerar drygt 100 MSEK i massabruket i Mönsterås. Investeringen leder till effektivare energianvändning och ökar produktiviteten vid bruket.

Etiketter:investering, Mönsterås, Södra Cell, pappersmassa

Datum: 2014-10-24

 

Här tas första spadtaget i Mörrum - Se filmen

Den 16 oktober tog Södras koncernchef Lars Idermark, tillsammans med NCC och Valmet, första spadtaget för utbyggnaden i Mörrum. Investeringen omfattar ny flisfabrik med två separata renserilinjer, en för barrflis- och en för lövflisproduktion samt ombyggnad av barrmassalinjen.

Etiketter:investering, Södra Cell, Södra Cell Mörrum

Datum: 2014-10-17

 

Södra påbörjar utbyggnaden i Mörrum

Utbyggnaden vid Södra Cell Mörrum är igång. Den 16 oktober tog Södras koncernchef Lars Idermark, tillsammans med NCC och Valmet, första spadtaget.

Etiketter:Södra Cell, investering, textilmassa, flisfabrik, produktion, Södra Cell Mörrum

Datum: 2014-10-16

 

Våra affärsområden

Södra har en betydande produktion av pappersmassa, trävaror, biobränslen och interiörträprodukter. Produkterna säljs till största delen på den internationella marknaden. Medlemmarna levererar skogsråvara till sin industri till marknadsmässiga priser, därigenom främjas lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk.

Etiketter:Södra Cell, Södra Skog, trävaror, pappersmassa, interiörträ, virke, Södra Wood

Datum: 2014-10-13

 

Se filmen om första spadtaget i Värö

Första spadtaget för utbyggnaden av Södras massabruk i Värö togs den 8 oktober. Södra, Valmet och NCC deltog i ceremonin som är byggstarten på Södras investering om drygt 4 miljarder kronor.

Etiketter:investering, Södra Cell, Södra Cell Värö

Datum: 2014-10-09

 

Södra påbörjar utbyggnaden av Värö

I dag, den 8 oktober, togs det första spadtaget för utbyggnaden av Södras massabruk i Värö. Södra, Valmet och NCC deltog i ceremonin som är byggstarten på Södras investering om drygt 4 miljarder kronor.

Etiketter:Södra Cell, investering, energi, Södra Cell Värö, hållbarhet, produktion

Datum: 2014-10-08

 

Politiker intresserade av Väröexpansionen

28 riksdagspolitiker utspridda över partigränserna besökte i veckan Södras verksamhet i Värö. De fick information om Södras utbyggnad av massabruket och kunskap om skogen, Södras framtid och betydelsen av en väl fungerande skoglig verksamhet.

Etiketter:Södra Cell, investering, näringspolitik, Södra Cell Värö

Datum: 2014-08-14

 

Våra fabriker

Södra Cells produktion av pappersmassa bedrivs vid tre olika massabruk med en total kapacitet på 1,6 miljoner årston.

Etiketter:Södra Cell, pappersmassa, textilmassa, durapulp, energi

Datum: 2014-08-04

 

Södra investerar för ökad massaproduktion i Mörrum

Södras styrelse har beslutat att investera cirka 700 MSEK i ökad massaproduktion vid Södra Cell Mörrum. En ny flisfabrik ska byggas och en av de två massalinjerna kommer att utvecklas.

Etiketter:Södra Cell, investering

Datum: 2014-06-17

 

Södra väljer Valmet som huvudleverantör till Värö

Södra har utsett finländska Valmet som huvudleverantör för processutrustning när det gäller att expandera massabruket i Värö utanför Varberg. Ordern är en del av Södras totala investering om drygt 4 miljarder kronor.

Etiketter:Södra Cell, Södra Cell Värö, investering, avtal, energi, hållbarhet

Datum: 2014-06-03

 

Södra och Statkraft inleder samarbete om biodrivmedel

Statkraft och Södra har tecknat en avsiktsförklaring om att skapa ett bolag med målet att etablera en framtida produktion av biodrivmedel baserad på skogsråvara. Avtalet innebär att Statkraft kommer att köpa Södra Cell Tofte AS som äger industriområdet för den tidigare massafabriken i Tofte i Hurum.

Etiketter:hållbarhet, energi, Södra Cell, Södra Cell Tofte

Datum: 2014-05-15

 

Södra väljer NCC för mark-, anläggnings- och byggnadsarbete i Värö

Södra har beslutat att ge NCC uppdraget att genomföra mark-, anläggnings- och byggnadsarbeten vid utbyggnaden av massafabriken Södra Cell Värö. NCC börjar omgående med planeringen och byggstart beräknas ske i september.

Etiketter:Södra Cell, Södra Cell Värö, energi, avtal, hållbarhet

Datum: 2014-05-13

 

Unikt samarbete om Södras biokompositmaterial - DuraPulp

Södra har inlett ett samarbete med Swt Paper för att installera en maskin för produktion av våtformade Durapulp-demonstratorer. Syftet är att kundanpassa materialet och visa Durapulps möjligheter. Pilotmaskinen gör det möjligt att skapa förpackningar och kartonger direkt anpassade efter kundens önskemål.

Etiketter:durapulp, Södra Cell, hållbarhet

Datum: 2014-04-16

 

Pappersmassa

Södra Cells olika massaprodukter är indelade i "familjer" med olika färger som "familjenamn". Tanken med indelningen är att kunden lätt ska kunna identifiera vilken eller vilka produkter som passar bäst för olika slutprodukter.

Etiketter:Södra Cell, pappersmassa

Datum: 2014-03-04

 

Södra höjer priset på barrmassa i Europa till 940 dollar per ton

Stark global massamarknad och solid efterfrågan gör att Södra höjer sitt marknadspris för NBSK i Europa till 940 dollar per ton. Det nya priset gäller från den 1 mars 2014.

Etiketter:pappersmassa, massapris, Södra Cell

Datum: 2014-02-26

 

Styrelseordförande Christer Segerstéen kommenterar investeringen i Värö

Vid en presskonferens i Värö kommenterade Södras styrelseordförande Christer Segerstéen beslutet att investera fyra miljarder i en utbyggnad av massabruket där.

Etiketter:Södra Cell, energi, investering

Datum: 2014-02-25

 

Södra bygger ut massabruket i Värö

Södras styrelse beslutade vid sammanträdet den 24 februari att investera fyra miljarder kronor i en kraftig utbyggnad av massabruket i Värö. Nu inleds arbetet med att öka produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa.

Etiketter:Södra Cell, Södra Cell Värö, investering, pappersmassa, energi

Datum: 2014-02-25

 

Södras resultatrapport för 2013

Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader blev 400 miljoner kronor, en ökning med 1 329 miljoner jämfört med föregående år.

Etiketter:resultatrapport, trävaruprodukter, skogsbruk, Södra Cell, Södra Timber, Södra Skog, Södra Interiör, Lars Idermark

Datum: 2014-02-13

 

Södra öppnar europeiskt servicecenter i München

Ökat kundfokus är huvudmotivet när Södra Cell under nästa år öppnar ett europeiskt servicecenter i München. Samtidigt skapas beredskap för att effektivt ta hand om kommande volymökningar.

Etiketter:Södra Cell, service

Datum: 2013-12-03

 

Oförändrade massapriser under december

Södra aviserar oförändrade massapriser under december månad.

Etiketter:massapris, Södra Cell

Datum: 2013-12-02

 

Södras nya pris för blekt barrsulfatmassa i Europa är 920 dollar per ton

Södra höjer sitt marknadspris för NBSK i Europa till USD 920. Det nya priset gäller från den 1 november 2013.

Etiketter:Södra Cell, massapris, pappersmassa

Datum: 2013-10-28

 

Södras nya pris för blekt barrsulfatmassa i Europa är 900 dollar per ton

Södra höjer sitt marknadspris för NBSK i Europa till USD 900. Det nya priset gäller från den 1 oktober 2013.

Etiketter:massapris, marknad, pappersmassa, Södra Cell

Datum: 2013-09-27

 

Södra Cell

Södra Cell är en av världens största tillverkare av pappersmassa för avsalumarknaden, med en sammanlagd årsproduktion på 1,6 miljoner ton.

Etiketter:Södra Cell, pappersmassa, textilmassa, kompositmaterial, cellulosa

Datum: 2013-09-02

 

880 dollar per ton är Södras nya pris för blekt barrsulfatmassa i Europa

Från den 1 september 2013 sätter Södra ett nytt pris på blekt barrsulfatmassa i Europa till 880 dollar.

Etiketter:massapris, Södra Cell, barrsulfatmassa

Datum: 2013-08-28

 

Södra planerar expansion vid massabruket i Värö

Södra har beslutat att ansöka om miljötillstånd för en utökad produktion vid Södra Cell Värö. Avsikten är att öka produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton per år till 700 000 ton massa per år.

Etiketter:Södra Cell, Södra Cell Värö, expansion, hållbarhet

Datum: 2013-07-01

 

Södra säljer massabruket i Follafoss

Mayr Melnhof Karton köper samtliga aktier i Södra Cell Folla AS och därmed Södras massabruk i Follafoss i Norge.

Etiketter:Södra Cell, Södra Cell Folla

Datum: 2013-06-11

 

Textilmassa

Södras textilmassa tillverkas av björk från medlemmarnas skogar och produktionen av råvara sker enligt PEFC vilket gör att massan går att få certifierad. Blekningen av massan sker enligt ECF-light-principer och ett omfattande kvalitetsprogram säkerställer att kvaliteten på massan uppfylls.

Etiketter:textilmassa, Södra Cell

Datum: 2012-12-20

 

Massapriset höjs till 790 dollar per ton

Södra höjer priset på blekt barrsulfatmassa i Europa till 790 dollar.

Etiketter:massapris, barrsulfatmassa, Södra Cell

Datum: 2012-09-05

 

Södra höjer barrmassapriset

Det nya priset är 870 dollar per ton och gäller från och med den 1 april 2012.

Etiketter:barrsulfatmassa, Södra Cell

Datum: 2012-03-26

 

Södra höjer massapriset till 850 dollar per ton

- Bakgrunden till prishöjningen är att vi totalt sett ser en förstärkning av massamarknaden, säger Ulf Edman, vd för Södra Cell International.

Etiketter:barrsulfatmassa, Södra Cell, prishöjning

Datum: 2012-02-23

 
Visar 1 till 35 av totalt 35 träffar


I våra kundnät och portaler finner du som är kund eller leverantör service och tjänster dygnet runt. 


För Byggträkunder:
>> Butikernas butik

För Södra Cells kunder:
>> PulpServices Online

För Interiörträkunder:
>> ÅF-butik

För Södra Skogs entreprenörer:
>> Produktionsportalen

För medlemmar i Södra:
>> Skogsägarnätet

Lediga jobb

Visa fler